03 760 15 80 Sint-Niklaas     09 244 45 30 Zwijnaarde

Nieuws

Tijdelijke werkloosheid overmacht Corona: hard getroffen sectoren

In onze communicatie d.d. 10/09/2020 hebben wij laten weten dat vanaf 01/09/2020 tijdelijke werkloosheid wegens overmacht Corona enkel nog kon worden ingeroepen door uitzonderlijk hard getroffen ondernemingen en sectoren. ‘Uitzonderlijk hard getroffen ondernemingen’ zijn ondernemingen die tijdens het tweede kwartaal van 2020 gebruik hebben gemaakt van tijdelijke werkloosheid wegens overmacht Corona of wegens economische redenen, […]

Heropstart procedure sociale verkiezingen

Omwille van de Coronacrisis werden de sociale verkiezingen opgeschort vanaf dag X+36.  De te volgen stappen in de verkiezingsprocedure, die na dag X + 35 vielen, werden bijgevolg uitgesteld tot een nog nader te bepalen datum. Recent werd een Koninklijk Besluit goedgekeurd waarin het volgende werd bepaald: – de sociale verkiezingen (dag Y) dienen te […]

Wat te doen bij terugkeer van een werknemer uit een Corona risicogebied?

De huidige Coronacrisis zorgt ervoor dat niet-essentiële verplaatsingen naar bepaalde landen of regio’s niet altijd toegelaten zijn.  Toch kan u als werkgever niet verbieden dat een werknemer tijdens zijn vakantie een bezoek brengt aan één van deze gebieden.  Wanneer een werknemer dan terug naar België komt, zal hij veelal in quarantaine moeten én een Coronatest […]

Tijdelijke vrijstelling doorstorting bedrijfsvoorheffing juni, juli, augustus 2020

De overheid voorziet in een nieuwe vrijstelling van doorstorting van bedrijfsvoorheffing voor de maanden juni, juli en augustus 2020. Om te kunnen genieten van deze vrijstelling dienen een aantal voorwaarden cumulatief te worden voldaan: tussen 12 maart en 31 mei 2020 voor een ononderbroken periode van 30 opeenvolgende kalenderdagen een beroep gedaan op tijdelijke werkloosheid […]

Tijdelijke werkloosheid n.a.v. Corona vanaf 01/09/2020

T. e.m. 31/08/2020 kunnen alle vormen van tijdelijke werkloosheid n.a.v. het Coronavirus aangegeven worden als tijdelijke werkloosheid wegens overmacht Corona, zelfs al zijn er onderliggende economische redenen. Hierbij geldt er een vereenvoudigde procedure, waarbij de werkgever geen voorafgaande mededeling van de tijdelijke werkloosheid moet doen aan de RVA en de werknemer niet in het bezit […]

Toekenningsvoorwaarden consumptiecheque

Eén van de steunmaatregelen die de federale overheid heeft getroffen in het kader van de coronacrisis betreft de mogelijkheid tot het toekennen van de consumptiecheque. Werkgevers kunnen aan hun werknemers cheques toekennen ter waarde van maximum 300 euro die ze dan kunnen besteden in de horeca-,cultuur-en sportsector maar ook in de zelfstandige kleinhandel die langer […]

Forfaitaire kilometervergoeding wordt aangepast vanaf 1 juli 2020

Federale ambtenaren die hun eigen voertuig voor dienstverplaatsingen gebruiken, ontvangen hiervoor een forfaitaire kilometervergoeding. Hetzelfde bedrag wordt door de fiscus aanvaard voor dienstverplaatsingen van werknemers uit de privésector. Het totaal aantal kilometers, waarvoor dit forfait mag toegepast worden, is maximaal 24.000 km per jaar. Op 1 juli van elk jaar wordt het forfait aangepast. Het […]

Nieuwe verplichting tijdelijke werkloosheid overmacht Coronavirus

Ongetwijfeld heeft u al gehoord of gebruik gemaakt van het systeem van tijdelijke werkloosheid overmacht wegens het Coronavirus. Deze regeling geldt voorlopig t.e.m. 31/08/2020, maar nu wordt er een bijkomende verplichting ingevoerd voor de werkgevers. Vanaf 13/07/2020 bent u immers verplicht om uw werknemers voorafgaandelijk te informeren over de periode waarin u tijdelijke werkloosheid wilt […]

PC 124 – Barema vanaf 01 juli 2020

Vanaf 1 juli 2020 bedraagt het minimumloon 10,473 euro voor studenten die een opleiding bouw volgen en 9,607 euro voor de overige studenten. BASISBAREMA VAN TOEPASSING VAN 1 JULI 2020 TOT 30 SEPTEMBER 2020 Categorie I Categorie I A Categorie II Categorie II A Categorie III Categorie IV € € € € € € Index + 0,088 + […]

Verlenging federale steunmaatregelen ivm Corona

De federale regering heeft onlangs een aantal steunmaatregelen n.a.v. de Coronacrisis verlengd en ook enkele nieuwe maatregelen goedgekeurd. In dit artikel geven wij u een kort overzicht van de belangrijkste steunmaatregelen. Deze maatregelen moeten nog verder uitgewerkt worden. Hierdoor zijn nog niet alle details bekend en kunnen al deze maatregelen ook nog niet worden toegepast. […]

Schorsing opzeggingstermijn door tijdelijke werkloosheid overmacht corona – wet gepubliceerd op 22 juni 2020

De wet waardoor de opzeggingstermijn geschorst wordt door tijdelijke werkloosheid wegens overmacht Corona werd op maandag 22 juni 2020 gepubliceerd in het Belgisch Staatsblad. Concreet betekent dit dat de opzeggingstermijn die gegeven werd door de werkgever geschorst wordt door tijdelijke werkloosheid wegens overmacht Corona, vanaf maandag 22 juni 2020. Een voorbeeld ter verduidelijking: Een werknemer […]