03 760 15 80 Sint-Niklaas     09 244 45 30 Zwijnaarde

Nieuws

PC 124 – Barema vanaf 01 juli 2020

Vanaf 1 juli 2020 bedraagt het minimumloon 10,473 euro voor studenten die een opleiding bouw volgen en 9,607 euro voor de overige studenten. BASISBAREMA VAN TOEPASSING VAN 1 JULI 2020 TOT 30 SEPTEMBER 2020 Categorie I Categorie I A Categorie II Categorie II A Categorie III Categorie IV € € € € € € Index + 0,088 + […]

Verlening federale steunmaatregelen ivm Corona

De federale regering heeft onlangs een aantal steunmaatregelen n.a.v. de Coronacrisis verlengd en ook enkele nieuwe maatregelen goedgekeurd. In dit artikel geven wij u een kort overzicht van de belangrijkste steunmaatregelen. Deze maatregelen moeten nog verder uitgewerkt worden. Hierdoor zijn nog niet alle details bekend en kunnen al deze maatregelen ook nog niet worden toegepast. […]

Schorsing opzeggingstermijn door tijdelijke werkloosheid overmacht corona – wet gepubliceerd op 22 juni 2020

De wet waardoor de opzeggingstermijn geschorst wordt door tijdelijke werkloosheid wegens overmacht Corona werd op maandag 22 juni 2020 gepubliceerd in het Belgisch Staatsblad. Concreet betekent dit dat de opzeggingstermijn die gegeven werd door de werkgever geschorst wordt door tijdelijke werkloosheid wegens overmacht Corona, vanaf maandag 22 juni 2020. Een voorbeeld ter verduidelijking: Een werknemer […]

Corona-ouderschapsverlof

Het wordt voor werknemers gemakkelijker om in de periode van 1 mei 2020 tot en met 30 juni 2020 ouderschapsverlof te nemen […]

Studentenarbeid: enkele aandachtspunten

De zomermaanden komen weer dichterbij. Misschien neemt u wel studenten in dienst om bijvoorbeeld de afwezigheid van uw vaste medewerkers op te vangen of omwille van een piekperiode? […]