Nieuws

Loonbonus: verhoging fiscale basisbedrag met 1 euro

Werkgevers kunnen al geruime tijd een loonbonus of een zgn. niet-recurrent resultaatsgebonden voordeel in het kader van cao nr. 90 toekennen aan hun werknemers wanneer vooraf bepaalde collectieve doelstellingen behaald worden. […]