Wil je meer info over Sectorale Akkoorden 2023-2024 Meer info

Verhoging forfaitaire vergoeding voor telewerk

Wanneer jouw werknemer structureel en op regelmatige basis van thuis werkt, dan kan je hem maandelijks een forfaitaire onkostenvergoeding toekennen. Deze onkostenvergoeding is bedoeld om de kosten verbonden aan het thuiswerk te vergoeden. Het gaat over de terbeschikkingstelling van materiaal, meubilair en algemene kantoorkosten verbonden aan thuiswerk.

Onder ‘structureel en op regelmatige basis’ wordt het equivalent van 1 arbeidsdag per week verstaan, zowel voor voltijdse als voor deeltijdse werknemers (bijgevolg wordt dit voor deeltijdse werknemers dan ook niet pro rata bekeken).

Dit kan op maandbasis op verschillende manieren worden ingevuld, bijvoorbeeld 1 kalenderdag / week; 2 halve werkdagen per week, 2u per dag in een 5-dagen week, 1 week per maand, …

Deze forfaitaire onkostenvergoeding bedraagt vanaf 01/06/2024 maximaal € 154,74 per maand. Ter info: t.e.m. 31/05/2024 bedroeg deze vergoeding maximaal € 151,70 per maand.

Voor meer concrete informatie kan je terecht bij jouw dossierbeheerder.