Wil je meer info over Sectorale Akkoorden 2023-2024 Meer info

Fiscaal voordelige overuren wegenwerken

Op een aantal overuren per werknemer en per jaar is een fiscaal gunstregime van toepassing voor zowel de werkgever als de werknemer. Voor de werkgever bestaat dit voordeel uit een vrijstelling van doorstorting van bedrijfsvoorheffing en voor de werknemer uit een vermindering van de bedrijfsvoorheffing.

Dit aantal uren wordt algemeen beperkt tot 130 overuren per werknemer per jaar. T.e.m. 30/06/2025 wordt deze grens opgetrokken naar 180 overuren voor alle sectoren. Daarnaast zijn er ook nog uitzonderingen voor de bouw- en horecasector.

Daar bovenop wordt er nu een bijkomende uitzondering voorzien, specifiek voor wegen- en spoorwegwerken. Voor deze sector wordt het aantal fiscaalvriendelijke overuren opgetrokken naar 280 uren per werknemer per jaar.

De bedoeling van deze maatregel is om bepaalde werkzaamheden niet te lang te laten aanslepen en deze uit te voeren op tijdstippen waarbij er zo weinig mogelijk hinder veroorzaakt wordt.

Deze verhoging geldt enkel voor werknemers van werkgevers die hoofdzakelijk wegenwerken of spoorwegwerken verrichten én aan wie de overheid oplegt om in het weekend, op feestdagen of ‘s nachts te werken. Wegenwerken die bestaan uit het aanleggen van ondergrondse leidingen en kabels worden uitgesloten van deze maatregel!

Hierbij moeten deze overuren ook effectief gepresteerd worden in het kader van wegenwerken of spoorwegwerken die, op vraag van de overheid, uitgevoerd werden in het weekend, op feestdagen of ’s nachts.

Daarnaast geldt ook nog de bijkomende voorwaarde dat de betrokken werkgevers gebruik moeten maken van een elektronisch aanwezigheidsregistratiesysteem.

Voorlopig is het nog wachten op de publicatie van deze maatregel in het Belgisch Staatsblad, maar er wordt verondersteld dat deze maatregel in werking zal treden vanaf 01/06/2024.

Indien je in aanmerking komt voor deze verhoging van de overurengrens, dan moet je jouw dossierbeheerder hiervan op de hoogte brengen. Op die manier kunnen wij hiermee rekening houden bij de loonberekeningen.

Voor meer concrete informatie kan je terecht bij jouw dossierbeheerder.