Wil je meer info over Sectorale Akkoorden 2023-2024 Meer info

Aanvragen loopbaanonderbreking, tijdskrediet en thematisch verlof

Vanaf 01/07/2024 moeten de aanvragen voor loopbaanonderbreking, tijdskrediet of thematisch verlof verplicht elektronisch worden ingediend bij de RVA. Dit geldt voor alle sectoren, behalve voor het onderwijs, waar de verplichting ingaat vanaf 01/10/2024.

Deze mogelijkheid bestaat al langer, maar vanaf nu wordt deze dus ook verplicht. De RVA ziet hier zelf volgende voordelen bij: geen fouten meer bij het overnemen van gegevens, geen aangetekende brieven meer, minder papierverspilling, een snellere behandeling,…

De eerste stap is dat de werknemer de werkgever op de hoogte moet brengen. Vervolgens vult de werkgever het werkgeversdeel van de aanvraag in via de portaalsite van de sociale zekerheid. Nadien vult de werknemer het werknemersdeel in via de toepassing break@work. Tenslotte krijgt de werknemer de beslissing van de RVA in de e-Box.

Er wordt in een overgangsperiode van 3 maanden voorzien. Voor werknemers die problemen hebben met het gebruik van de toepassing, aanvaardt de RVA nog tot 01/10/2024 aanvragen op papier. Voor het onderwijs loopt de overgangsperiode tot eind december 2024.

Bij vragen of problemen heeft de RVA in een handleiding en instructiefilmpjes voorzien op de RVA-website (https://www.rva.be/breakatwork). Indien het probleem daarmee niet opgelost is, dan kan er contact worden opgenomen met het contactcenter van de RVA (02/515.44.44).

Daarnaast voorziet de RVA ook nog in een online infosessie op 27/06/2024 waar je via volgende link voor kan inschrijven: https://www.rva.be/nieuws/2024/06/13/nieuwe-webinars-online-aanvraag-loopbaanonderbreking

Voor meer concrete informatie kan je terecht bij jouw dossierbeheerder.