Wil je meer info over Sectorale Akkoorden 2023-2024 Meer info

Register werkende vennoten en helpers

In de strijd tegen fiscale fraude wordt er vanaf 01/07/2024 een verplichting ingevoerd om een register bij te houden van werkende vennoten en helpers. Hun gegevens moeten in de KBO geregistreerd worden via de toepassing MyEnterprise. Eigenlijk is dit een beetje vergelijkbaar met de Dimona-aangifte voor werknemers.

In eerste instantie geldt deze verplichting enkel voor vennootschappen en eenmanszaken actief in de bouw- en schoonmaaksector, maar uitbreiding naar andere sectoren is later wel nog mogelijk.

Deze verplichting is van toepassing op de werkende vennoten (zijnde elke aandeelhouder die een reële activiteit uitoefent) en de helpers. Volgende helpers worden uitgesloten van deze verplichting, namelijk: meewerkende echtgenoten, toevallige helpers die op onregelmatige basis en minder dan 90 dagen per jaar helpen en student-helpers voor de 1e januari van het jaar waarin hij 20 wordt, tenzij hij gehuwd is.

Enerzijds moeten er enkele identificatiegegevens worden doorgegeven (naam, voornaam en rijksregisternummer) en anderzijds de begin- en einddatum van de activiteit.

Er moet een registratie gebeuren vóór aanvang van de activiteit en binnen de 15 dagen na einddatum. Er geldt wel een overgangsbepaling voor helpers en werkende vennoten die hun activiteit momenteel reeds uitoefenen; voor hen moet de registratie vóór 30/09/2024 gebeuren.

Wanneer deze verplichting niet wordt nageleefd dan kunnen er geldboetes worden opgelegd van € 500 tot € 4.000 en geldt er ook een hoofdelijke aansprakelijkheid voor bestuurders en zaakvoerders.

Deze toepassing is momenteel blijkbaar nog niet volledig actief en de verwachting is ook dat er na het bouwverlof nog een uitgebreide informatiecampagne opgestart zal worden vanuit het RSVZ.

Indien je hierbij vragen zou hebben, dan kan je uiteraard steeds contact opnemen met jouw dossierbeheerder.