Wil je meer info over Sectorale Akkoorden 2023-2024 Meer info

Wat met ziekte van een werknemer vóór of tijdens de vakantie?

Met de vakantieperiodes in het vooruitzicht, kan het zich voordoen dat een werknemer zich ziek meldt vóór of tijdens zijn vakantie. Bent u in dat geval gewaarborgd loon verschuldigd aan de werknemer?

De datum van het begin van de arbeidsongeschiktheid is hierbij van groot belang. Hieronder maken we het onderscheid tussen twee verschillende situaties die zich kunnen voordoen.

1) De werknemer wordt ziek vóór aanvang van zijn vakantie

Wanneer de werknemer ziek wordt vóór zijn vakantie en deze ziekteperiode loopt nog verder door tijdens de geplande vakantieperiode, dan wordt hij ook arbeidsongeschikt beschouwd tijdens die verlofperiode. De eerste schorsingsoorzaak primeert. De werknemer zal de dagen waarop hij vakantie gepland heeft, maar die gedekt zijn door een medisch attest, niet verliezen. Hij heeft het recht om de vakantiedagen op een later tijdstip op te nemen.

Tijdens de ziektedagen zal hij recht hebben op gewaarborgd loon ten laste van de werkgever of op uitkeringen ten laste van de mutualiteit indien de onderneming collectief gesloten is.

2) De werknemer wordt ziek tijdens zijn vakantie

Wanneer de werknemer ziek wordt tijdens zijn vakantie, dan loopt de vakantie gewoon door alsof de werknemer niet ziek is. Hij kan zijn vakantiedagen niet meer verschuiven naar een later tijdstip.

De periode van gewaarborgd loon begint al te lopen tijdens de vakantie. De werknemer heeft na afloop van de vakantie enkel nog recht op het saldo van het gewaarborgd loon.

Voor meer concrete informatie kan je terecht bij jouw dossierbeheerder.