Wil je meer info over Sectorale Akkoorden 2023-2024 Meer info

Tijdelijke werkloosheid wegens overmacht sluiting school/opvang

Sinds 1 oktober 2020 kunnen ouders zich niet langer beroepen op het corona-ouderschapsverlof. Tijdens de periode van 1 oktober 2020 tot en met 31 december 2020 kunnen werknemers die vakantie zouden moeten nemen om hun kind(eren) op te vangen omdat de school, de kinderopvang of een opvang voor gehandicapte kinderen wegens coronamaatregelen (deels) gesloten wordt, zich beroepen op het stelsel van tijdelijke werkloosheid wegens overmacht.

De werknemer zal zich enkel kunnen beroepen op tijdelijke werkloosheid wegens overmacht voor de opvang van zijn/haar kind(eren) in de volgende situaties:

  • de werknemer woont samen[1] met een minderjarig kind waarvan de school of de kinderopvang is gesloten door een maatregel om de verspreiding van het coronavirus tegen te gaan;
  • de werknemer heeft een gehandicapt kind ten laste (ongeacht zijn/haar leeftijd) waarvan de opvang gesloten is door een maatregel om de verspreiding van het coronavirus tegen te gaan.

Wanneer je als werkgever niet erkend bent als hard getroffen onderneming, dient er een elektronische mededeling te gebeuren bij de RVA met als reden overmacht ‘opvang kind wegens sluiting school’.

In principe dient een werknemer steeds een attest sluiting corona af te leveren. Dit attest dient u als werkgever per post of per mail over te maken aan de dienst Tijdelijke Werkloosheid van het bevoegde RVA kantoor.

De werkgever dient ook een controlekaart C3.2A te overhandigen aan de betrokken werknemers.

De herfstvakantie van 2020 werd door de Vlaamse overheid verlengd tot en met 13 november 2020. Indien uw werknemers door de verplichte sluiting van de school op maandag 9 november 2020 tot en met vrijdag 13 november 2020 geen opvang hebben voor hun kind(eren), kan u voor hen gebruik maken van tijdelijke werkloosheid wegens overmacht.

De werknemer heeft de verplichting om zijn werkgever onmiddellijk op de hoogte te brengen wanneer hij/zij gebruik wenst te maken van deze mogelijkheid. Als werkgever kan je de tijdelijke werkloosheid niet weigeren.

Tijdens de periode van maandag 2 november 2020 tot en met vrijdag 6 november 2020 kan een werknemer daarentegen geen beroep doen op dit stelsel, aangezien deze periode een gewone schoolvakantie betreft.

Voor maandag 9 november 2020 tot en met vrijdag 13 november 2020 dient de werkgever het attest sluiting corona niet op te sturen naar de RVA. De school moet het attest enkel afleveren op uitdrukkelijke vraag van de werknemer (omdat de werkgever dit vraagt).

[1] Onder ‘samenwonen’ wordt ook de situatie van co-ouderschap begrepen.