Wil je meer info over Sectorale Akkoorden 2023-2024 Meer info

Studentenarbeid paasvakantie

Wens je, met het oog op de paasvakantie, binnenkort beroep te doen op een jobstudent? Dan geven wij hieronder graag even enkele belangrijke spelregels mee.

Contingent en Dimona – aangifte

Elke student heeft jaarlijks een pakket van 475 uur, het zogenaamde contingent, waarin hij tewerkgesteld kan worden tegen verminderde sociale bijdragen. Vanaf 01/01/2023 werd dit contingent opgetrokken naar 600 uur per jaar. Om te kunnen genieten van de verlaagde RSZ – bijdragen is het vereist dat de Dimona – aangifte tijdig gebeurt, namelijk alvorens de prestaties van de student aanvangen.

Indien de aangifte te laat gebeurt, dan worden alle aangegeven uren geacht buiten het contingent te vallen en zijn de normale RSZ – bijdragen verschuldigd, ook indien het urencontingent nog niet is uitgeput.

Studentenovereenkomst

Er moet verplicht een schriftelijke studentenovereenkomst worden afgesloten. Deze overeenkomst moet uiterlijk op het ogenblik van indiensttreding ondertekend worden door beide partijen.

Deze overeenkomst kan voor maximaal 1 jaar worden gesloten. Indien deze termijn overschreden zou worden, wordt de overeenkomst als een gewone arbeidsovereenkomst beschouwd en zijn de normale sociale bijdragen verschuldigd.

Bewijs

De werkgever moet zich er van vergewissen dat  het wel degelijk om een student gaat en zal hiervoor aan de student een bewijs moeten vragen. Hiervoor kan de student zelf eenvoudig een attest opvragen via de toepassing student@work van de RSZ en dit vervolgens aan de werkgever overhandigen.

De werkgever moet dit bewijs niet spontaan aan de RSZ bezorgen, maar in geval van discussie moet hij als werkgever wel kunnen aantonen dat het wel degelijk om een student gaat. Bijgevolg is het dan ook aangeraden om dit bewijs voorhanden te hebben bij een eventuele controle door de inspectiediensten.

Alternerende leerlingen

Het is niet mogelijk voor alternerende leerlingen om tijdens de paasvakantie als student te werken bij de werkgever bij wie zij een praktische opleiding op de werkplek volgen. Bijgevolg zal een dergelijke jongere in de paasvakantie enkel bij een andere werkgever als student kunnen werken. Tijdens de zomermaanden juli en augustus geldt deze beperking trouwens niet.

Voor meer concrete informatie kan je terecht bij jouw dossierbeheerder.