Wil je meer info over Sectorale Akkoorden 2023-2024 Meer info

Thuiswerk na de Coronacrisis, recht of plicht?

De federale regering heeft onlangs een aantal steunmaatregelen n.a.v. de Coronacrisis verlengd en ook enkele nieuwe maatregelen goedgekeurd. In dit artikel geven wij u een kort overzicht van de belangrijkste steunmaatregelen. Deze maatregelen moeten nog verder uitgewerkt worden. Hierdoor zijn nog niet alle details bekend en kunnen al deze maatregelen ook nog niet worden toegepast. Er wordt trouwens verwacht dat er in de toekomst nog extra maatregelen zullen volgen. Uiteraard blijven wij deze evoluties op de voet opvolgen.

Onder andere volgende bestaande maatregelen werden verlengd t.e.m. 31/08/2020:

  • de tijdelijke werkloosheid wegens overmacht Corona (waarbij de formaliteiten dezelfde blijven en er dus bijvoorbeeld nog steeds geen formulieren C 3.2 A moeten worden afgeleverd aan de werknemers);
  • het overbruggingsrecht voor zelfstandigen;
  • het Corona – ouderschapsverlof.

Daarnaast werden er ook, voor de sectoren in moeilijkheden, 4 specifieke steunmaatregelen goedgekeurd om de sociaal – economische gevolgen van een geleidelijke hervatting van de activiteiten te verzachten. Er zal nog verduidelijkt moeten worden wat er onder sectoren in moeilijkheden wordt verstaan, maar het is nu al duidelijk dat de horecasector hieronder zal vallen. Het gaat om volgende maatregelen:

  • een verlenging en verbetering van het overbruggingsrecht voor zelfstandigen tot 31/08/2020 en  verlengbaar t.e.m. 31/12/2020;
  • een verlenging van de tijdelijke werkloosheid wegens overmacht Corona t.e.m. 31/12/2020;
  • een verlaging van de btw op alle diensten in de horeca sector, met uitzondering van alcoholische dranken, tot 6%;
  • een gedeeltelijke vrijstelling van de betaling van bedrijfsvoorheffing. Dit zou ook een stimulans moeten zijn om werknemers die nu nog tijdelijk werkloos zijn, terug aan het werk te laten gaan.

Tenslotte werden er ook maatregelen goedgekeurd m.b.t. de koopkracht van de Belgen. De federale regering wil een positieve dynamiek creëren, zowel voor de bevolking als voor de economische activiteit in ons land.