Wil je meer info over Sectorale Akkoorden 2023-2024 Meer info

Ziekte tijdens jaarlijkse vakantie: nieuwe regels vanaf 2024

Aangezien de Europese regelgeving bepaalt dat elke werknemer moet kunnen genieten van een jaarlijkse vakantie van ten minste 4 weken met behoud van loon, heeft België zijn wetgeving hieraan aangepast. Vanaf 01/01/2024 zal een werknemer die ziek wordt tijdens zijn vakantie, zijn vakantiedagen kunnen overdragen tot na het einde van zijn arbeidsongeschiktheid.

Verplichtingen werknemer

Indien de werknemer beroep wil doen op de mogelijkheid om zijn wegens ziekte niet-opgenomen vakantiedagen over te dragen naar een later tijdstip, moet hij onderstaande verplichtingen naleven:

  • De werkgever onmiddellijk verwittigen van zijn verblijfsadres indien hij zich niet op zijn thuisadres bevindt.
  • Een geneeskundig getuigschrift bezorgen aan de werkgever binnen de twee werkdagen na het begin van de ziekte. Ingeval van overmacht moet het getuigschrift binnen een redelijke termijn bezorgd worden aan de werkgever.

Deze verplichting geldt zelfs indien de vrijstelling van ziekte-attest voor de eerste dag arbeidsongeschiktheid (in ondernemingen van minstens 50 werknemers) van toepassing is of zelfs wanneer de werkgever niet uitdrukkelijk vraagt naar de voorlegging van een ziekte-attest.

  • Uitdrukkelijk meedelen aan de werkgever, op het moment dat het medisch attest bezorgd wordt, dat hij zijn vakantiedagen wil behouden en dus op een later tijdstip wil opnemen. Dit gebeurt dus niet automatisch.

Wanneer de werknemer deze verplichtingen niet naleeft, dan kan hij zijn vakantiedagen niet op een later moment opnemen en zullen zijn afwezigheidsdagen nog steeds beschouwd worden als vakantiedagen i.p.v. als arbeidsongeschiktheidsdagen.

Verplichtingen werkgever

Als werkgever zal je jouw arbeidsreglement in overeenstemming moeten brengen met deze nieuwe wetgeving. Het arbeidsreglement zal de formaliteiten moeten bevatten die de werknemer moet vervullen wanneer hij ziek wordt tijdens zijn jaarlijkse vakantie.

Hiervoor moet de normale procedure tot wijziging van het arbeidsreglement niet worden gevolgd. Je moet wel een kopie van de wijziging overhandigen aan alle werknemers en dit ook bezorgen aan de Directie Toezicht op de Sociale Wetten.

Voor meer concrete informatie of voor een bijlage voor bij jouw arbeidsreglement kan je terecht bij jouw dossierbeheerder.