Wil je meer info over Sectorale Akkoorden 2023-2024 Meer info

Ziekte tijdens jaarlijkse vakantie: bijkomende verduidelijkingen

Via onze nieuwsbrief van de maand december 2023 hebben wij jou reeds laten weten dat vanaf 01/01/2024 een werknemer die ziek wordt tijdens zijn vakantie, zijn vakantiedagen zal kunnen overdragen tot na het einde van zijn arbeidsongeschiktheid.

Ondertussen werden sommige elementen van deze nieuwe regelgeving verduidelijkt en via dit artikel willen wij jou hier dan ook graag bijkomend over informeren.

Oorspronkelijk werd er gesteld dat de werknemer, op het moment dat hij het medisch attest bezorgt aan de werkgever, moet meedelen dat hij zijn vakantiedagen wil behouden en op een later tijdstip wil opnemen. Ondertussen is echter duidelijk geworden dat dergelijke mededeling niet nodig is, aangezien dit eigenlijk vanzelfsprekend is doordat de werknemer een attest bezorgt en het net de bedoeling is van de Europese regelgeving dat werknemers hun vakantierechten behouden wanneer zij ziek worden tijdens hun vakantie.

Indien de werknemer daarentegen zijn vakantiedagen direct aaneensluitend aan zijn arbeidsongeschiktheid wil opnemen, dan moet dit wel meegedeeld worden op het moment dat het medisch attest bezorgd wordt. In principe ben je als werkgever trouwens niet verplicht om deze nieuwe bijkomende periode van vakantie zomaar te aanvaarden, aangezien vakantie steeds in overleg moet worden vastgelegd.

Concreet moet een werknemer die ziek wordt tijdens zijn vakantie, dus enkel een doktersattest bezorgen én zijn verblijfsadres meedelen indien dit niet zijn thuisadres zou zijn. Indien hij zijn vakantie aaneensluitend aan zijn arbeidsongeschiktheid wil opnemen, dan moet dit ook nog worden meegedeeld uiterlijk op het moment dat hij zijn doktersattest bezorgt.

Daarnaast willen we ook nog meegeven dat deze nieuwe regelgeving in principe enkel van toepassing is bij een periode van jaarlijkse vakantie en dus bijvoorbeeld niet wanneer de werknemer ADV-dagen of extralegale vakantie opneemt.

Bovendien willen we ook nog verduidelijken dat de werknemer niet enkel zijn recht op vakantiedagen blijft behouden wanneer hij ziek wordt tijdens zijn jaarlijkse vakantie, maar ook wanneer er sprake zou zijn van een arbeidsongeval, beroepsziekte, ongeval, moederschapsrust of vaderschapsverlof tijdens de jaarlijkse vakantie. Ook al is de kans eerder klein dat dergelijke situaties zich in de praktijk zouden voordoen.

Tenslotte willen we nogmaals benadrukken dat het van belang is dat je als werkgever jouw arbeidsreglement aanpast aan deze nieuwe regelgeving.

Voor meer concrete informatie of voor een bijlage voor bij jouw arbeidsreglement kan je terecht bij jouw dossierbeheerder.