Wil je meer info over Sectorale Akkoorden 2023-2024 Meer info

Wijzigingen vergoedingen woon – werkverkeer

In dit artikel willen wij jullie informeren over enkele wijzigingen aan de vergoedingen die je als werkgever moet betalen n.a.v. het woon – werkverkeer van jouw werknemers.

Werkgevertussenkomst woon – werkverkeer

De tariefverhoging van de NMBS op 1 februari 2023 kan een invloed hebben op jouw werkgeverstussenkomst in het woon – werkverkeer. Wij passen de bedragen die in jouw sector van toepassing zijn automatisch aan. Dit kan, afhankelijk van de sector, trouwens ook van toepassing zijn voor werknemers die met een eigen vervoersmiddel naar het werk komen.

Berekeningstabel PC 124

Voor PC 124 kan je de aangepaste berekeningstabel terugvinden op onze website. De mobiliteitsvergoeding blijft onveranderd.

Verhoogd bedrag fietsvergoeding

Werknemers die met de fiets komen werken, hebben recht op een tussenkomst indien de sector dit voorziet. Vanaf 01/01/2023 bedraagt het bedrag dat maximaal door de RSZ en de fiscus aanvaardt wordt, € 0,27 per kilometer.

De verhoging van het vrijgesteld bedrag betekent enkel dat werkgevers de mogelijkheid hebben om een hogere fietsvergoeding toe te kennen indien zij dit zouden willen. Er is echter geen algemene verplichting om dit ook effectief te doen. In eerste instantie moet er immers steeds naar de sectorale bepalingen gekeken worden en in de meeste sectoren wordt er niet voorzien in een automatische aanpassing van de fietsvergoeding wanneer het maximaal vrijgestelde bedrag verhoogd wordt.

Voor meer concrete informatie kan je terecht bij jouw dossierbeheerder.