Wil je meer info over Sectorale Akkoorden 2023-2024 Meer info

Wijzigingen vergoedingen woon – werkverkeer

In dit artikel willen wij jou informeren over enkele wijzigingen aan de vergoedingen die je als werkgever eventueel moet betalen n.a.v. het woon – werkverkeer van jouw werknemers.

Werkgevertussenkomst woon – werkverkeer

De tariefverhoging van de NMBS op 1 februari 2024 met 5,9% kan een invloed hebben op jouw werkgeverstussenkomst in het woon – werkverkeer. Wij passen de bedragen die in jouw sector van toepassing zijn automatisch aan. Dit kan, afhankelijk van de sector, trouwens niet alleen aan de orde zijn voor werknemers die gebruik maken van de trein, maar ook voor werknemers die met een eigen vervoersmiddel naar het werk komen.

Berekeningstabel PC 124

Voor PC 124 kan je de aangepaste berekeningstabel terugvinden op onze website. Enkel de verplaatsingsvergoeding werd aangepast; de mobiliteitsvergoeding blijft onveranderd.

Verhoogd bedrag fietsvergoeding en maximumbedrag op jaarbasis

Werknemers die met de fiets komen werken, hebben recht op een tussenkomst indien de sector dit voorziet. Vanaf 01/01/2024 bedraagt het bedrag dat maximaal door de RSZ en de fiscus aanvaard wordt € 0,35 per kilometer.

De verhoging van het vrijgesteld bedrag betekent enkel dat je als werkgever de mogelijkheid hebt om een hogere fietsvergoeding toe te kennen indien zij dit zouden willen. Er is echter geen algemene verplichting om dit ook effectief te doen. In eerste instantie moet er immers steeds naar de sectorale bepalingen gekeken worden en in de meeste sectoren wordt er niet voorzien in een automatische aanpassing van de fietsvergoeding wanneer het maximaal vrijgestelde bedrag verhoogd wordt. Indien je de fietsvergoeding in jouw onderneming vrijwillig zou willen verhogen, dan kan je hiervoor contact opnemen met jouw dossierbeheerder.

Indien er op sectoraal niveau niets voorzien wordt, dan geldt de aanvullende algemene regeling van de NAR-cao nr. 164. De vergoeding die door deze cao voorzien wordt, wordt vanaf 01/01/2024 opgetrokken van € 0,27 per km naar € 0,28 per km met een maximum van 20 km enkel per dag. Deze vergoeding zullen wij automatisch aanpassen indien van toepassing.

Daarnaast heeft de regering ook een maximumbedrag op jaarbasis vastgelegd, namelijk € 2.500 per kalenderjaar. Dit bedrag zou wel nog worden opgetrokken tot € 3.500 per kalenderjaar, maar dat moet nog definitief worden goedgekeurd. Dit maximum geldt per werkgever en per werknemer. Indien dit maximumbedrag overschreden wordt, dan wordt het deel van de fietsvergoeding dat het grensbedrag overschrijdt, beschouwd als loon.

Tenslotte willen wij ook nog meegeven dat je eventueel recht kan hebben op een belastingkrediet wanneer je een fietsvergoeding toekent aan jouw werknemer. Voor meer info hierover verwijzen wij naar het desbetreffende artikel in deze nieuwsbrief.

Voor meer concrete informatie kan je terecht bij jouw dossierbeheerder.