Wil je meer info over Sectorale Akkoorden 2023-2024 Meer info

Wijzigingen opzeggingstermijn

Eindelijk is er meer rechtszekerheid over de lengte van de opzeggingstermijn wanneer een werknemer zelf ontslag neemt. Vanaf 28/10/2023 kan de opzeggingstermijn bij ontslag door de werknemer immers nooit meer dan 13 weken bedragen.

De wet op het eenheidsstatuut heeft de opzeggingstermijnen tussen arbeiders en bedienden vanaf 01/01/2014 geharmoniseerd. Hierbij was het altijd al de bedoeling dat de opzeggingstermijn bij ontslag door de werknemer maximaal 13 weken bedroeg.

Op dit principe bestonden echter enkele uitzonderingen. Indien arbeiders zelf ontslag namen, dan kon in bepaalde gevallen de opzeggingstermijn meer dan 13 weken bedragen wanneer deel 1 en deel 2 van de opzeggingstermijn werden samengeteld. Daarnaast was er ook een bijzondere bepaling die een maximale opzeggingstermijn van 4,5 maand of 6 maanden voorzag voor hogere bedienden die zelf ontslag namen.

Nu werd er door de wetgever een einde gemaakt aan de onzekerheden en de uitzonderingen die nog bestonden. Vanaf 28/10/2023 bedraagt de opzeggingstermijn bij ontslag door de werknemer in alle gevallen maximaal 13 weken. Dit plafond zal zowel voor arbeiders als voor bedienden gelden.

Voor opzeggingstermijnen die werden betekend vóór 28/10/2023 blijven de huidige regels van toepassing.

Voor meer concrete informatie kan je terecht bij jouw dossierbeheerder.