Wil je meer info over Sectorale Akkoorden 2023-2024 Meer info

Werkhervattingspremie

Sinds 1 april 2023 is het mogelijk voor werkgevers om een werkhervattingspremie van € 1.000 aan te vragen voor de aanwerving van invalide werknemers in een systeem van progressieve werkhervatting. Onlangs werd deze maatregel gepubliceerd in het Belgisch Staatsblad en in dit artikel willen wij jullie dan ook graag hierover informeren.

Toepassingsvoorwaarden

Voor de toekenning van deze premie is het vereist dat de werknemer tussen 1 april 2023 en 31 maart 2025:

  • minstens één jaar arbeidsongeschikt is;
  • in een aan zijn gezondheidstoestand aangepast, werk tijdens zijn arbeidsongeschiktheid, hervat (progressieve werkhervatting);
  • met de toestemming van de adviserend arts van zijn ziekenfonds.

Deze maatregel geldt zowel voor werknemers die bij aanvang van de arbeidsongeschiktheid al bij jou in dienst zijn als voor nieuwe werknemers.

De werknemer dient de toegestane arbeid gedurende ten minste drie maanden te verrichten (vóór 1 oktober 2025) op basis van een arbeidsovereenkomst voor onbepaalde duur of via een arbeidsovereenkomst van bepaalde duur die bij de aanvang van de toegelaten arbeid een verwachte duur heeft van ten minste drie maanden. Een tewerkstelling via een alternerende opleiding is ook mogelijk, op voorwaarde dat deze bij de aanvang van de toegelaten arbeid ook een verwachte duur heeft van ten minste drie maanden.

Onder andere tewerkstelling in PC 327 (beschutte werkplaatsen, sociale werkplaatsen en maatwerkbedrijven,) een flexi-job of gelegenheidswerk zijn uitgesloten van deze maatregel.

Aanvraag

De aanvraag moet gebeuren aan het ziekenfonds en kan ten vroegste na het einde van de eerste drie maanden aangepast werk worden gedaan. Er wordt aanbevolen om de aanvraag online te doen via @isocial-vue/rtwp (intermut.be) De aanvraag kan ook op papier worden ingediend, maar dan zal de aanvraag wel trager worden behandeld.

Mits er aan alle voorwaarden voldaan is, zal de werkhervattingspremie worden uitbetaald door het ziekenfonds. Deze betaling gebeurt ten laatste op het einde van de tweede kalendermaand na de kalendermaand waarin de aanvraag werd ingediend.

Je kan slechts één werkhervattingspremie bekomen voor dezelfde werknemer.

Voor meer concrete informatie kan je terecht bij jouw dossierbeheerder.