Wil je meer info over Sectorale Akkoorden 2023-2024 Meer info

Vrijstelling van doorstorting van bedrijfsvoorheffing voor opleidingen: bijkomende formaliteit

In onze nieuwsbrief van de maand maart 2021 hebben wij jou reeds geïnformeerd over een nieuwe vrijstelling van doorstorting van bedrijfsvoorheffing voor opleidingen.

Via deze weg willen wij jou nog even wijzen op een bijkomende formaliteit. Werkgevers die deze vrijstelling toepassen moeten immers een nominatieve lijst ter beschikking houden van de fiscale administratie. Deze lijst moet per werknemer volgende gegevens vermelden:

· de identiteit van de werknemer;
· het rijksregisternummer van de werknemer;
· de gevolgde opleiding;
· de data waarop de opleiding werd gevolgd;
· het bedrag van de betaalde of toegekende bruto belastbare bezoldigingen die in aanmerking komen;
· het bedrag van bedrijfsvoorheffing dat werd ingehouden op deze bezoldigingen en een gedetailleerde berekening van deze bedrijfsvoorheffing.

Voor meer concrete informatie, contacteer je dossierbeheerder.