Wil je meer info over Sectorale Akkoorden 2023-2024 Meer info

Vrijstelling bedrijfsvoorheffing jonge werknemers

Voor jonge werknemers die in de maanden oktober, november of december 2020 in dienst treden in het kader van een arbeidsovereenkomst, is er geen bedrijfsvoorheffing verschuldigd op de bezoldigingen betaald of toegekend tijdens de maanden oktober, november of december indien deze jongeren:

  • niet meer onderworpen zijn aan de leerplicht;
  • iedere studie beëindigd hebben met een volledig leerplan van de hogere of lagere secundaire cyclus van het technisch of beroepsonderwijs of een leerproces, of een getuigschrift ontvangen hebben voor het secundair onderwijs met beperkt leerplan;
  • alle activiteiten stopgezet hebben die opgelegd zijn door een studie-, leertijd-, of opleidingsprogramma met beperkt leerplan en door elk studieprogramma met volledig leerplan;
  • hun tewerkstelling aanvatten tijdens de maanden oktober, november en/of december 2020;
  • een maandelijks belastbaar loon hebben dat niet hoger is dan 3.400 euro.

Deze maatregel heeft als doel te vermijden dat er bedrijfsvoorheffing wordt ingehouden terwijl de jongere geen belasting verschuldigd is omdat hij te weinig inkomsten heeft.

Opgelet! Voor de lonen die vanaf januari 2021 betaald worden, wordt er wel bedrijfsvoorheffing ingehouden.

Indien u wenst gebruik te maken van deze vrijstelling van bedrijfsvoorheffing, dient u hiertoe zelf aan ons uitdrukkelijk schriftelijk opdracht te geven.

Klik hier voor de verklaring op eer.