03 760 15 80 Sint-Niklaas     09 244 45 30 Zwijnaarde

Vrijstelling bedrijfsvoorheffing jonge werknemers

Voor jonge werknemers die in de maanden oktober, november of december 2018 in dienst treden in het kader van een arbeidsovereenkomst, is er geen bedrijfsvoorheffing verschuldigd op de bezoldigingen betaald of toegekend tijdens de maanden oktober, november of december indien deze jongeren:

  • niet meer onderworpen zijn aan de leerplicht;
  • iedere studie met een volledig leerplan van de hogere secundaire cyclus of het derde jaar van studies met een volledig leerplan van het secundair technisch-, kunst- of beroepsonderwijs voleindigd hebben, een alternerende opleiding voleindigd hebben of een getuigschrift behaald hebben voor het secundair onderwijs met een beperkt leerplan;
  • alle activiteiten stopgezet hebben die opgelegd zijn door een studie-, leertijd-, of opleidingsprogramma met beperkt leerplan en door elk studieprogramma met volledig leerplan;
  • hun tewerkstelling aanvatten tijdens de maanden oktober, november en/of december 2018;
  • een maandelijks belastbaar loon hebben dat niet hoger is dan 3.225 euro.
Deze maatregel heeft als doel te vermijden dat er bedrijfsvoorheffing wordt ingehouden terwijl de jongere geen belasting verschuldigd is omdat hij te weinig inkomsten heeft.

Opgelet! Voor de lonen die vanaf januari 2019 betaald worden, wordt er wel bedrijfsvoorheffing ingehouden.

Indien u wenst gebruik te maken van deze vrijstelling van bedrijfsvoorheffing, dient u hiertoe zelf aan ons uitdrukkelijk schriftelijk opdracht te geven.

Klik hier voor de verklaring op eer.

Accuria vzw
27/09/2018