Wil je meer info over Sectorale Akkoorden 2023-2024 Meer info

Vrijstelling bedrijfsvoorheffing jonge werknemers

Voor jonge werknemers die in de maanden oktober, november of december in dienst treden, is er geen bedrijfsvoorheffing verschuldigd op de bezoldigingen betaald of toegekend tijdens de maanden oktober, november en/of december indien deze jongeren aan bepaalde voorwaarden voldoen. Zo mag hun maandelijks belastbaar loon niet hoger zijn dan € 4.250.

Opgelet! Indien je gebruik wenst te maken van deze vrijstelling van bedrijfsvoorheffing, dien je hiertoe zelf aan ons schriftelijk opdracht te geven. Het formulier hiervoor kan je terugvinden op onze website www.accuria.be. In dit document worden ook alle voorwaarden opgesomd.

Vanaf de maand januari 2024 moet wel bedrijfsvoorheffing op het loon van de jongere worden ingehouden.

Voor meer concrete informatie kan je terecht bij jouw dossierbeheerder.