Wil je meer info over Sectorale Akkoorden 2023-2024 Meer info

Vlaams opleidingsverlof – deadline opleidingsattesten

Werknemers die Vlaams opleidingsverlof volgen, hebben recht om op het werk afwezig te zijn met behoud van loon.

Ter compensatie hiervan krijg je als werkgever een forfaitair bedrag terugbetaald. Om aanspraak te kunnen maken op deze compensatie moet je als werkgever de deadline van de terugbetalingsaanvraag respecteren.

Vanaf het schooljaar 2022 – 2023 moet elke terugbetalingsaanvraag ingediend worden binnen de 3 maanden na de startdatum van de opleiding. Aanvragen die te laat zijn ingediend, zullen geweigerd worden.

De werknemer moet uiterlijk 14 dagen voordat je als werkgever de aanvraag moet indienen in het WSE-loket, het VOV bij  jou aanvragen mét het inschrijvingsattest. Als de werknemer het VOV te laat aanvraagt, dan mag je dit weigeren.

Graag wat meer uitleg hierover?  Contacteer je dossierbeheerder.