Wil je meer info over Sectorale Akkoorden 2023-2024 Meer info

Vlaams beschermingsmechanisme 8 en 9

Naar aanleiding van de Coronacrisis heeft de Vlaamse Regering beslist om het Vlaams beschermingsmechanisme ook toe te kennen voor de maanden mei en juni 2021.

Voor wie?

Ondernemingen met een omzetdaling van minstens 60%, ten gevolge van de beslissingen van het Overlegcomité inzake het Coronavirus en de daaruit voortvloeiende maatregelen, kunnen een aanvraag indienen voor de maanden mei en juni 2021.

Ondernemingen die verplicht gesloten waren in deze periode kunnen de steun aanvragen voor de sluitingsperiode, zonder dat zij hierbij een omzetdaling moeten aantonen voor deze periode.

Ondernemingen die vanaf 09/06/2021 niet meer verplicht gesloten zijn, hebben voor de maand juni 2021 de keuze om de steun ofwel aan te vragen voor 8 dagen sluiting zonder een omzetdaling te moeten aantonen ofwel voor de volledige maand juni 2021 indien er een omzetdaling van minstens 60% aangetoond kan worden.

Horecazaken die hun terras mochten heropenen vanaf 08/05/201 kunnen voor de maand mei nog steeds een aanvraag indien als verplicht gesloten sector.

Hoeveel bedraagt de steun?

De steun bedraagt 10% van de omzet exclusief btw tijdens dezelfde periode in 2019.  

Voor zelfstandigen in bijberoep wordt de steun beperkt tot 5%.

Wat moet je als werkgever concreet doen?

De aanvraag voor de maand mei 2021 kan t.e.m. 05/07/2021 worden ingediend, via de website van VLAIO.

De aanvraag voor de maand juni 2021 kan worden ingediend vanaf 06/07/2021 t.e.m. 06/08/2021.

Voor vragen omtrent de omzetdaling, neem je best contact op met jouw boekhouder.

Voor meer concrete informatie kan je terecht bij jouw dossierbeheerder.