Wil je meer info over Sectorale Akkoorden 2023-2024 Meer info

Vlaams beschermingsmechanisme 5, 6 en 7

Naar aanleiding van de Coronacrisis heeft de Vlaamse Regering beslist om het Vlaams beschermingsmechanisme ook toe te kennen voor de maanden februari, maart en april 2021.

Voor wie?

Ondernemingen met een omzetdaling van minstens 60%, ten gevolge van de maatregelen van het Overlegcomité van 28/10/2020 inzake het Coronavirus en de daaruit voortvloeiende maatregelen, kunnen een aanvraag indienen voor de maanden februari, maart en april 2021.

Ondernemingen die verplicht gesloten waren in deze periode kunnen de steun aanvragen voor de sluitingsperiode, zonder dat zij hierbij een omzetdaling moeten aantonen voor deze periode.

Hoeveel bedraagt de steun?

De steun bedraagt 10% van de omzet exclusief btw tijdens dezelfde periode in 2019. Voor zelfstandigen in bijberoep wordt dit beperkt tot 5%.

De steun voor de maand april 2021 wordt trouwens opgetrokken naar 15% en naar 7,5% voor zelfstandigen in bijberoep.

Wat moet je als werkgever concreet doen?

De aanvraag voor de maand februari 2021 kan t.e.m. 30/04/2021 worden ingediend, via de website van VLAIO.

Voor de maand maart 2021 bedraagt de deadline 15/05/2021 en voor de maand april 2021 bedraagt deze 15/06/2021. De aanvragen voor de maand april 2021 kunnen trouwens pas ingediend worden vanaf 03/05/2021.

Voor vragen omtrent de omzetdaling, neem je best contact op met jouw boekhouder.

Voor meer concrete informatie kan je terecht bij jouw dossierbeheerder.