Wil je meer info over Sectorale Akkoorden 2023-2024 Meer info

Vlaams beschermingsmechanisme 3

Naar aanleiding van de Coronacrisis heeft de Vlaamse Regering beslist om het Vlaams beschermingsmechanisme ook toe te kennen voor de periode vanaf 16/11/2020 t.e.m. 31/12/2020.

Voor wie?

Ondernemingen met een omzetdaling van minstens 60%, ten gevolge van de maatregelen van het Overlegcomité van 28/10/2020 inzake het Coronavirus en de daaruit voortvloeiende maatregelen, kunnen een aanvraag indienen voor de periode vanaf 16/11/2020 t.e.m. 31/12/2020.

Ondernemingen die verplicht gesloten waren in deze periode kunnen de steun aanvragen voor de sluitingsperiode, zonder dat zij hierbij een omzetdaling moeten aantonen voor deze periode.

Ondernemingen die de deuren terug mochten openen vanaf 01/12/2020 hebben de keuze om ofwel steun aan te vragen voor de sluitingsperiode vanaf 16/11/2020 t.e.m. 30/11/2020 of om ofwel steun aan te vragen voor de periode vanaf 16/11/2020 t.e.m. 31/12/2020, mits dat er een omzetdaling van minstens 60% kan worden aangetoond.

Hoeveel bedraagt de steun?

De steun bedraagt 10% van de omzet exclusief btw tijdens dezelfde periode in 2019. Voor zelfstandigen in bijberoep wordt dit beperkt tot 5%. Voor ondernemingen die nog niet waren gestart in 2019, wordt de omzetdaling vergeleken met de verwachte omzet zoals vermeld in het financieel plan.

De steun bedraagt minimaal € 1.000 en maximaal:

–  € 11.250 voor ondernemingen met een tewerkstelling t.e.m. 9 werknemers;
–  € 22.500 voor ondernemingen vanaf 10 t.e.m. 49 werknemers;
–  € 60.000 voor ondernemingen met 50 werknemers of meer.

De minimum en maximum steunbedragen voor gesloten sectoren zijn afhankelijk van het aantal verplicht gesloten kalenderdagen.

Wat moet je als werkgever concreet doen?

De aanvraag kan t.e.m. 15/02/2021 worden ingediend, via de website van VLAIO.

Voor vragen omtrent de omzetdaling, neem je best contact op met jouw boekhouder.
Voor meer informatie kan je terecht bij jouw dossierbeheerder.