Wil je meer info over Sectorale Akkoorden 2023-2024 Meer info

Vervanging feestdagen nu al vastleggen voor 2024

Voor 2024 moet je rekening houden met de volgende 10 wettelijke feestdagen:

  • Nieuwjaar:  maandag 1 januari 2024
  • Paasmaandag:   maandag 1 april 2024
  • Dag van de Arbeid: woensdag 1 mei 2024
  • O.L.H. Hemelvaart: donderdag 9 mei 2024
  • Pinkstermaandag: maandag 20 mei 2024
  • Nationale Feestdag: zondag 21 juli 2024
  • O.L.V. Hemelvaart:  donderdag 15 augustus 2024
  • Allerheiligen: vrijdag 1 november 2024
  • Wapenstilstand: maandag 11 november 2024
  • Kerstmis: woensdag 25 december 2024

Opmerking: de regionale feestdagen (donderdag 11 juli 2024 voor de Vlaamse Gemeenschap, vrijdag 27 september 2024 voor de Franse Gemeenschap en vrijdag 15 november 2024 voor de Duitstalige Gemeenschap) moeten eveneens toegekend worden aan de werknemers wanneer jouw onderneming of jouw paritair comité beslist heeft om deze dagen extra toe te kennen.

Een feestdag die samenvalt met een zondag of een gewone inactiviteitsdag in de onderneming moet vervangen worden door een andere dag waarop gewoonlijk wel gewerkt wordt. Een inactiviteitsdag is een dag waarop de voltijdse werknemers in jouw onderneming niet moeten werken.

Wordt er in jouw onderneming niet op zaterdag en zondag gewerkt, dan moet je in 2023 voor één feestdag, namelijk voor de Nationale Feestdag op zondag 21 juli 2024 een vervangingsdag vastleggen.

Voor de vervanging van deze feestdagen moet een specifieke procedure nageleefd worden. In eerste instantie kan het paritair comité hierover beslissen. Deze beslissing moest vóór 1 oktober aan de Minister van Werk meegedeeld worden. Enkel indien deze beslissing algemeen verbindend verklaard werd bij koninklijk besluit, kan zij uitwerking krijgen.

In Paritair Comité 124 (bouwsector) werd de feestdag van zondag 21 juli 2024 vervangen door vrijdag 16 augustus 2024.

Indien er niets bepaald werd in het paritair comité, dan kan de ondernemingsraad hierover een beslissing nemen.

Wanneer er geen ondernemingsraad is, of die neemt geen beslissing, dan kan er een regeling getroffen worden met de vakbondsafvaardiging of bij gebrek daaraan door middel van een collectief akkoord met de werknemers.

Bij gebrek aan een collectieve beslissing, worden de vervangingsdagen voor iedere werknemer vastgesteld in individueel overleg tussen werkgever en werknemer.

Als er geen vervangingsdagen worden vastgelegd, dan wordt de feestdag automatisch vervangen door de eerstvolgende activiteitsdag. Bij een “weekendfeestdag” is dat normaal de maandag daaropvolgend, dus maandag 22 juli 2024.

De werkgever moet de overeengekomen vervangingsdagen vóór 15 december 2023 door middel van een ondertekend en gedateerd bericht uithangen in de onderneming. Een kopie van dit bericht moet bij het arbeidsreglement worden gevoegd en eveneens naar de Inspectie Sociale Wetten worden gestuurd.

Voor meer concrete informatie kan je terecht bij jouw dossierbeheerder.