Wil je meer info over Sectorale Akkoorden 2023-2024 Meer info

Vervanging feestdagen nu al vastleggen voor 2022

Voor 2022 moet je rekening houden met de volgende 10 wettelijke feestdagen:

· Nieuwjaar: zaterdag 1 januari 2022;
· Paasmaandag: maandag 18 april 2022;
· Dag van de Arbeid: zondag 1 mei 2022;
· O.L.H. Hemelvaart: donderdag 26 mei 2022;
· Pinkstermaandag: maandag 6 juni 2022;
· Nationale Feestdag: donderdag 21 juli 2022;
· O.L.V. Hemelvaart: maandag 15 augustus 2022;
· Allerheiligen: dinsdag 1 november 2022;
· Wapenstilstand: vrijdag 11 november 2022;
· Kerstmis: zondag 25 december 2022.

Opmerking: de regionale feestdagen (maandag 11 juli 2022 voor de Vlaamse Gemeenschap, woensdag 2 november 2022 voor de Franse Gemeenschap en dinsdag 15 november 2022 voor de Duitstalige Gemeenschap) moeten eveneens toegekend worden aan de werknemers wanneer jouw onderneming of jouw paritair comité beslist heeft om deze dagen extra toe te kennen.

Een feestdag die samenvalt met een zondag of een gewone inactiviteitsdag in de onderneming, moet vervangen worden door een andere dag waarop gewoonlijk wel gewerkt wordt. Een inactiviteitsdag is een dag waarop de voltijdse werknemers in jouw onderneming niet moeten werken.

Wordt er in jouw onderneming niet op zaterdag en zondag gewerkt, dan moet je in 2022 voor drie feestdagen, namelijk voor Nieuwjaar op zaterdag 1 januari 2022, voor de Dag van de Arbeid op zondag 1 mei 2002 en voor Kerstmis op zondag 25 december 2022, een vervangingsdag vastleggen. Deze vervangingsdagen moeten in de loop van hetzelfde kalenderjaar vallen.

Voor de vervanging van deze feestdagen moet een specifieke procedure nageleefd worden. In eerste instantie kan het paritair comité hierover beslissen. Deze beslissing moest vóór 1 oktober aan de Minister van Werk meegedeeld worden. Enkel indien deze beslissing algemeen verbindend verklaard werd bij koninklijk besluit, kan zij uitwerking krijgen.

In Paritair Comité 124 (bouwsector) werd de feestdag van zaterdag 1 januari  2022 vervangen door maandag 3 januari 2022; de feestdag van zondag 1 mei 2022 door vrijdag 27 mei 2022 en de feestdag van 25 december 2022 door maandag 26 december 2022. Hierover kan in het bedrijf niet anders beslist worden.

Indien er niets bepaald werd in het paritair comité, dan kan de ondernemingsraad hierover een beslissing nemen.

Wanneer er geen ondernemingsraad is, of die neemt geen beslissing, dan kan er een regeling getroffen worden met de vakbondsafvaardiging of bij gebrek daaraan door middel van een collectief akkoord met de werknemers.

Bij gebrek aan een collectieve beslissing, worden de vervangingsdagen voor iedere werknemer vastgesteld in individueel overleg tussen werkgever en werknemer.

Als er geen vervangingsdagen worden vastgelegd, dan wordt de feestdag automatisch vervangen door de eerstvolgende activiteitsdag. Bij een “weekendfeestdag” is dat normaal de maandag daaropvolgend, dus maandag 3 januari 2022, maandag 2 mei 2022 en maandag 26 december 2022.

De werkgever moet de overeengekomen vervangingsdagen vóór 15 december 2021 door middel van een ondertekend en gedateerd bericht uithangen in de onderneming. Een kopie van dit bericht moet bij het arbeidsreglement worden gevoegd en eveneens naar de Inspectie Sociale Wetten worden gestuurd.

Voor meer concrete informatie kan je terecht bij jouw dossierbeheerder.