Wil je meer info over Sectorale Akkoorden 2023-2024 Meer info

Verplichtingen tijdelijke werkloosheid economische redenen arbeiders

Sinds 01/01/2023 zijn de “gewone” procedures tijdelijke werkloosheid wegens economische redenen voor arbeiders opnieuw van toepassing. Aangezien wij vaststellen dat er hier nog regelmatig vergissingen bij gebeuren, willen wij hieronder de belangrijkste formaliteiten nog even kort heropfrissen.

1) Voorafgaandelijke mededeling aan de RVA

De werkgever moet voorafgaandelijk een elektronische mededeling van de voorziene economische werkloosheid versturen naar de RVA. Die mededeling moet 7 dagen op voorhand worden verstuurd. Deze mededeling moet ingediend worden via www.socialsecurity.be waarbij onder de dienst ‘tijdelijke werkloosheid’ de optie ‘voorziene tijdelijke werkloosheid wegens economische redenen’ gekozen moet worden. Deze mededeling kunnen wij indien gewenst voor jou in orde brengen.

2) Mededeling van de eerste effectieve werkloosheidsdag.

De werkgever moet maandelijks, voor elke werknemer die hij tijdelijk werkloos stelt wegens economische redenen, een elektronische mededeling van de eerste effectieve werkloosheidsdag in de maand versturen naar de RVA. Deze mededeling moet ingediend worden via www.socialsecurity.be waarbij onder de dienst ‘tijdelijke werkloosheid’ de optie ‘Eerste effectieve werkloosheidsdag’ gekozen moet worden. Deze mededeling moet je als werkgever zelf in orde brengen. Uiteraard kan je op onze diensten beroep doen indien je hierbij vragen zou hebben of problemen zou ondervinden.

3) Kennisgeving aan de werknemers

De werkgever moet een kennisgeving doen aan de werknemers. De kennisgeving vermeldt de eerste voorziene werkloosheidsdag en moet minstens 7 kalenderdagen op voorhand gebeuren. Dit kan door aanplakking of door een individuele kennisgeving gebeuren. Indien er een ondernemingsraad of vakbondsafvaardiging aanwezig is in de onderneming, dan moeten de economische redenen die de invoering van de tijdelijke werkloosheid rechtvaardigen aan hen worden meegedeeld.

4) Verplichte werkweek

Na een periode van maximum 4 weken (bij een volledige schorsing) of 3 maanden (bij een gedeeltelijke schorsing) moet een verplichte werkweek worden ingevoerd alvorens er opnieuw gebruik gemaakt kan worden van tijdelijke werkloosheid wegens economische redenen.  Op sectoraal niveau kan er hiervan trouwens worden afgeweken en kan er een langere schorsingsduur worden voorzien.

5) Afleveren controleformulier C 3.2 A

Maandelijks moet er, op uiterlijk de eerste effectieve werkloosheidsdag van de maand, een controleformulier C 3.2 A worden afgeleverd aan elke arbeider die economisch werkloos wordt gesteld.

Daarnaast moet er ook een (papieren of elektronisch) validatieboek worden bijgehouden. Deze verplichting geldt niet voor werkgevers uit de bouwsector (PC 124))

Voor meer concrete informatie kan je terecht bij jouw dossierbeheerder.