Wil je meer info over Sectorale Akkoorden 2023-2024 Meer info

Verplicht telewerk en telewerkaangifte

Het telewerk is opnieuw verplicht in alle ondernemingen en voor alle personeelsleden, tenzij dit onmogelijk is omwille van de aard van de functie of de continuïteit van de bedrijfsvoering, de activiteiten of de dienstverlening.

In een eerste fase, die loopt t.e.m. 12/12/2021 geldt deze verplichting voor minstens 4 dagen per week . Vanaf 13/12/2021 t.e.m. (voorlopig) 28/01/2022 gaat het om minstens 3 dagen per week. T.e.m. 12/12/2021 mag er per dag maximum 20% van de personen voor wie telewerk verplicht is tegelijk in de vestigingseenheid aanwezig zijn en vanaf 13/12/2021 mag dit maximum 40% zijn. Voor de KMO’s waar minder dan 10 personen werkzaam zijn, mogen maximum 5 personen voor wie het telewerk verplicht is, tegelijkertijd aanwezig zijn.

Ondernemingen waar (bepaalde) werknemers niet kunnen telewerken, zijn verplicht om deze werknemers een attest of elk ander bewijsstuk te bezorgen dat de noodzaak van hun aanwezigheid op de werkplaats bevestigt.

Daarnaast wordt ook de verplichte maandelijkse aangifte op de website van de RSZ opnieuw ingevoerd. De sociale inspectiediensten zullen deze data als referentiepunt hanteren wanneer zij het naleven van het telewerk controleren. Wie een telewerkbare functie vervult, maar toch in het bedrijf aanwezig is, zal zijn of haar aanwezigheid dan ook moeten kunnen verantwoorden.

De procedure en de aangifteregels zijn grotendeels gelijk aan de verplichte aangifte telewerk in het voorjaar 2021. Voor de volledigheid geven wij jullie hieronder kort nog even de regels mee.

Wie moet de aangifte doen?

De verplicht geldt voor alle werkgevers, maar er zijn bepaalde uitzonderingen mogelijk. De belangrijkste uitzondering is dat deze verplichting niet geldt voor KMO’s waar maximaal 5 personen werkzaam zijn, ongeacht hun arbeidsrelatie.

Voor ondernemingen die meerdere vestigingseenheden hebben, moet de aangifte per vestigingseenheid gebeuren. Het is hierbij niet nodig dat één persoon in één keer alle aangiften voor de hele onderneming doet. Deze opdracht kan dan ook worden doorgegeven aan één of meerdere lokale verantwoordelijken.

Wanneer moet de aangifte gebeuren?

De aangifte heeft betrekking op de situatie op de eerste werkdag van de maand en wordt uiterlijk ingediend op de zesde kalenderdag van de maand, namelijk:

· de situatie op woensdag 24 november 2021 moet aangegeven worden op uiterlijk dinsdag 30 november 2021 (deze aangifte geldt voor de periode t.e.m. 31/12/2021);
· de situatie op 3 januari 2022 moet aangegeven worden op uiterlijk donderdag 6 januari 2022;
· vervolgens moet telkens de situatie op de 1e werkdag van de maand uiterlijk op de 6e kalenderdag van de maand worden aangegeven.

Indien de situatie onveranderd is ten opzichte van de laatste aangifte, dan moet er geen nieuwe aangifte gebeuren.

Hoe moet de aangifte gebeuren?

De aangifte moet gebeuren via de applicatie ‘Corona Telewerkaangifte’ op de website van de RSZ. Deze applicatie zal normaal gezien vanaf 24/11/2021 opnieuw beschikbaar zijn.

https://www.socialsecurity.be/site_nl/employer/applics/coronavirus/index.htm

Bij deze aangifte moet enerzijds het aantal personen werkzaam bij de onderneming worden aangegeven en anderzijds het aantal personen die een functie uitoefenen waarbij telewerk niet mogelijk is.

Indien je hierbij vragen zou hebben of wanneer je problemen zou ondervinden bij het indienen van jouw aangifte, dan kan je uiteraard steeds contact opnemen met jouw dossierbeheerder.