Wil je meer info over Sectorale Akkoorden 2023-2024 Meer info

Verlenging economische steunmaatregelen

De federale regering heeft deze week beslist om een aantal steunmaatregelen met 1 kwartaal te verlengen, namelijk vanaf 30 juni 2021 t.e.m. 30 september 2021.

We geven je een kort overzicht van de belangrijkste steunmaatregelen.
Onder andere volgende bestaande maatregelen worden verlengd t.e.m. 30/09/2021:

  • de tijdelijke werkloosheid wegens overmacht Corona (waarbij de formaliteiten dezelfde blijven en er dus bijvoorbeeld nog steeds geen formulieren C 3.2 A moeten worden afgeleverd aan de werknemers);
  • het dubbel crisis-overbruggingsrecht voor de nog gesloten sectoren en het nieuwe overbruggingsrecht dat vanaf 01/01/2021 actief is;
  • het individueel uitstel van betaling van belastingen, de niet-toepassing van sancties bij het niet betalen van RSZ-voorschotten en de mogelijkheid  om een RSZ-afbetalingsplan af te sluiten zonder sancties;
  • het verhoogde bedrag van de thuiswerkvergoeding (€ 144,31 / maand);
  • het verhoogde quotum van vrijwillige overuren (220 uren) in de zorgsector, in de cruciale sectoren en voor de essentiële diensten.

In principe is het de laatste keer dat de maatregelen op deze manier worden verlengd.  Het is immers de bedoeling om nadien over te gaan naar meer uitzonderlijke maatregelen en naar relance-initiatieven.

Neem contact op met je dossierbeheerder voor meer info.