Wil je meer info over Sectorale Akkoorden 2023-2024 Meer info

Verlenging doelgroepvermindering eerste aanwervingen

Startende werkgevers kunnen bij de aanwerving van hun eerste zes werknemers genieten van een doelgroepvermindering eerste aanwervingen.  Dit is een vermindering van de verschuldigde werkgeversbijdragen voor de sociale zekerheid.

Deze steunmaatregel was beperkt tot aanwervingen t.e.m. 31 december 2020.  Onlangs werd deze maatregel echter verlengd, met ingang vanaf 1 januari 2021, zodat werkgevers hier nog steeds van kunnen genieten.

Voor wie?

Om van de doelgroepvermindering voor de aanwerving van een eerste werknemer te kunnen genieten, mag je nog nooit onderworpen zijn geweest aan de sociale zekerheid voor werknemers of niemand hebben tewerkgesteld in de loop van ten minste 4 opeenvolgende kwartalen vóór het kwartaal van de aanwerving.

Om van de doelgroepvermindering voor de aanwerving van een tweede, derde, vierde, vijfde of zesde werknemer te kunnen genieten, mag je sedert ten minste 4 opeenvolgende kwartalen vóór het kwartaal van de aanwerving nooit meer dan respectievelijk 1, 2, 3, 4 en 5 werknemers hebben tewerkgesteld.

Naast het feit dat het om een nieuwe werkgever moet gaan, moet men voor de toepassing van deze doelgroepvermindering ook nagaan of verschillende werkgevers samen geen zelfde technische bedrijfseenheid uitmaken.  De eerste werknemers mogen immers geen werknemer vervangen die in de loop van de 12 maanden die de indienstneming voorafgaan in dezelfde technische bedrijfseenheid tewerkgesteld was.

Hoeveel bedraagt de vermindering?

Voor de aanwerving van een eerste werknemer geldt een volledige vrijstelling van de patronale basisbijdragen voor de sociale zekerheid en dit voor onbepaalde duur.

Wanneer je een tweede werknemer aanwerft, kan je gedurende 13 kwartalen (in een periode van 20 kwartalen) van een RSZ-vermindering genieten.  Deze vermindering bedraagt € 1.550 gedurende de eerste vijf kwartalen, € 1.050 gedurende de daarop volgende vier kwartalen en € 450 voor de laatste vier kwartalen.

Voor de derde tot en met de zesde werknemer kan je ook gedurende 13 kwartalen (in een periode van 20 kwartalen) van een RSZ-vermindering genieten.  Deze vermindering bedraagt € 1.050 voor de eerste negen kwartalen en € 450 voor de laatste vier kwartalen.

Voor deeltijdse werknemers worden deze bedragen pro rata toegekend.

Voor meer informatie kan je terecht bij jouw dossierbeheerder.