Wil je meer info over Sectorale Akkoorden 2023-2024 Meer info

Verhoging werkgeversbijdrage treinabonnement vanaf 1 juni 2024

De NAR-cao nr. 19/9 regelt de verplichte tussenkomst van de werkgever in het woon-werkverkeer van zijn werknemers wanneer zij hiervoor gebruik maken van het openbaar vervoer. Deze cao heeft een suppletief karakter, waardoor er op sector- of op ondernemingsniveau een gunstige regeling voorzien kan worden.

Recent werd er een nieuwe NAR-cao gesloten, namelijk cao nr. 19/11. In deze cao wordt de verplichtte tussenkomst van de werkgever in de kosten van een treinabonnement vanaf 01/06/2024 verhoogd tot 71,8% van de prijs van het gebruikte vervoersbewijs op 01/02/2024.  Deze verhoging is trouwens ook van toepassing op andere vormen van openbaar vervoer, zoals bus, tram en metro.

Tot op heden werd er voorzien in een tweejaarlijkse aanpassing van de tabel met forfaitaire bedragen. Deze bedragen werden evenwel niet meer aangepast sinds 01/07/2019. Cao nr. 19/11 brengt hier verandering in en voorziet om voor de periode vanaf 01/01/2025 t.e.m. 31/01/2019 jaarlijks op 1 februari een aanpassing te doen van de forfaitaire bedragen.

Sinds de coronacrisis is het aantal werknemers dat van thuis uit werkt sterk gestegen. Hierdoor is er ook meer nood aan flexibele formules van treinabonnementen. Deze mogelijkheid werd ook mee opgenomen in de nieuwe cao waarbij de werknemer de verplichting krijgt om de meest voordelige abonnementsformule te kiezen, rekening houdende met zijn werkregeling.

Deze wijzigingen hebben geen invloed op sectoren of ondernemingen waar er een gunstigere regeling voorzien wordt.

Om tegemoet te komen in de extra kosten voor de werkgever zal er voorzien worden in een tijdelijke fiscale compensatie in de vorm van een belastingkrediet voor de periode vanaf 01/01/2024 t.e.m. 31/12/2027. Dit belastingkrediet moet echter nog concreet worden uitgewerkt.

Voor meer concrete informatie kan je terecht bij jouw dossierbeheerder.