Wil je meer info over Sectorale Akkoorden 2023-2024 Meer info

Verhoging minimumlonen

In het sociaal akkoord 2021 – 2022 werd beslist om het gewaarborgd gemiddeld minimum maandinkomen (GGMMI) geleidelijk te verhogen, namelijk op 01/04/2022, op 01/04/2024 en op 01/04/2026.

De eerste stap vond plaats op 01/04/2022. Het onderscheid op basis van leeftijd en anciënniteit werd afgeschaft, waardoor voor werknemers vanaf 18 jaar een gewaarborgd gemiddeld minimum maandinkomen van € 1.806,16 van toepassing was. Na indexaties bedroeg het GGMMI ondertussen € 1.994,18. Voor minderjarige werknemers en studenten gelden er wel nog steeds lagere bedragen.

Op 01/04/2024 werd de tweede stap gezet. Door een verhoging van het minimumloon met € 35,70 per maand, bedraagt het nieuwe GGMMII vanaf 01/04/2024 € 2.029,88 per maand.

De kost voor de werkgever van deze nieuwe verhoging wordt door de federale regering gedeeltelijk gecompenseerd via de verhoging van de zeer lage loongrens in de structurele RSZ-vermindering.

Daarnaast is het ook de bedoeling dat werknemers die aan het GGMMI betaald worden meer netto loon overhouden, namelijk € 50 netto per maand. Hiervoor werd de sociale en fiscale werkbonus aangepast. Deze aanpassing zal trouwens niet enkel een positief effect hebben voor werknemers die aan het GGMMI betaald worden, maar ook voor andere werknemers die een laag loon ontvangen.

Op 01/04/2026 zal er nogmaals verhoging met € 37,50 per maand worden toegepast op het bedrag van het GGMMI dat op dat moment van toepassing is (rekening houdende met indexaties die in tussentijd nog zullen plaatsvinden).

De lonen van werknemers die aan het GGMMI betaald worden, zullen door Accuria automatisch worden aangepast, net als andere vergoedingen en toeslagen die op het GGMMI gebaseerd zijn, zoals bijvoorbeeld de lonen van alternerende leerlingen.

Voor de volledigheid willen wij nog even meegeven dat het minimumloon van een werknemer steeds afhankelijk is van de sector waarin hij werkt en de functie die hij uitoefent. In vele sectoren zijn er trouwens baremalonen van toepassing die (veel) hoger liggen dan het GGMMI en die dan ook gerespecteerd moeten worden.

Voor meer concrete informatie kan je terecht bij jouw dossierbeheerder.