Wil je meer info over Sectorale Akkoorden 2023-2024 Meer info

Verhoging forfaitaire vergoeding voor telewerk

Wanneer jouw werknemer structureel en op regelmatige basis van thuis werkt, dan kan je hem maandelijks een forfaitaire onkostenvergoeding toekennen. Deze onkostenvergoeding is bedoeld om de kosten verbonden aan het thuiswerk te vergoeden.
Het gaat over de terbeschikkingstelling van materiaal, meubilair en algemene kantoorkosten verbonden aan thuiswerk.

Onder ‘structureel en op regelmatige basis’ wordt het equivalent van 1 arbeidsdag per week verstaan, zowel voor voltijdse als voor deeltijdse werknemers (bijgevolg wordt dit voor deeltijdse werknemers dan ook niet pro rata bekeken).

Dit kan op maandbasis op verschillende manieren worden ingevuld, bijvoorbeeld 1 kalenderdag / week; 2 halve werkdagen per week, 2u per dag in een 5-dagen week, 1 week per maand,…

Deze forfaitaire onkostenvergoeding bedroeg maximaal € 134,71 per maand. De RSZ heeft beslist om deze vergoeding op te trekken naar € 137,40 voor de periode vanaf 01/04/2022 t.e.m. 31/05/2022. Vanaf 01/06/2022 bedraagt het maximumbedrag € 140,15 per maand.

Ter info willen we nog eens meegeven dat je als werkgever ook nog de volgende extra onkostenvergoedingen kan toekennen aan de betrokken werknemers:

  • maximum € 20,00 per maand voor het professioneel gebruik van een privé-internetaansluiting en -abonnement EN;
  • maximum € 20,00 per maand voor het professioneel gebruik van een privécomputer met randapparatuur OF;
  • maximum € 10,00 per maand voor het professioneel gebruik van een eigen tweede computerbeeldscherm, printer/scanner zonder privécomputer (€ 5,00 per maand per item gedurende maximaal 3 jaar).

Wens je hierover meer informatie?  Neem contact op met je dossierbeheerder.