Wil je meer info over Sectorale Akkoorden 2023-2024 Meer info

Verhoging forfaitaire vergoeding voor telewerk

Wanneer jouw werknemer structureel en op regelmatige basis van thuis werkt, dan kan je hem maandelijks een forfaitaire onkostenvergoeding toekennen. Deze onkostenvergoeding is bedoeld om de kosten verbonden aan het thuiswerk te vergoeden. Het gaat over de terbeschikkingstelling van materiaal, meubilair en algemene kantoorkosten verbonden aan thuiswerk.

Onder ‘structureel en op regelmatige basis’ wordt het equivalent van 1 arbeidsdag per week verstaan, zowel voor voltijdse als voor deeltijdse werknemers (bijgevolg wordt dit voor deeltijdse werknemers dan ook niet pro rata bekeken).

Dit kan op maandbasis op verschillende manieren worden ingevuld, bijvoorbeeld 1 kalenderdag / week; 2 halve werkdagen per week, 2u per dag in een 5-dagen week, 1 week per maand,…

Deze forfaitaire onkostenvergoeding bedroeg sedert 1 juni 2022 maximaal € 140,15 per maand. De RSZ heeft beslist om deze vergoeding vanaf 1 september 2022 op te trekken naar € 142,95 per maand.

Nog vragen?  Contacteer je dossierbeheerder.