Wil je meer info over Sectorale Akkoorden 2023-2024 Meer info

Vaste arbeidsovereenkomst na afloop studentenovereenkomst

Indien je beslist om een jobstudent aan te werven met een gewone arbeidsovereenkomst na afloop van een tewerkstelling als jobstudent, dan loop je het risico om voor de periode als student de volle RSZ – bijdragen te moeten betalen in plaats van de gunstigere solidariteitsbijdragen.

De volle RSZ – bijdragen zijn verschuldigd indien de studentenovereenkomst eigenlijk al een voorloper is van de latere arbeidsovereenkomst. Bijvoorbeeld: een studentenovereenkomst als administratief medewerker en nadien een arbeidsovereenkomst als receptionist of administratief medewerker op een andere dienst.

De solidariteitsbijdragen blijven echter behouden voor de periode als student indien de werknemer nadien in een totaal andere functie wordt aangenomen. Bijvoorbeeld een studentenovereenkomst als schoonmaker of magazijnier en nadien een arbeidsovereenkomst als administratief bediende.

Bijgevolg is het dan ook aangewezen dat de tewerkstelling als student voor een andere functie is dan de latere vaste tewerkstelling en dat de verschillende functies ook duidelijk omschreven worden in de desbetreffende overeenkomsten. Dit zal uiteraard enkel mogelijk zijn wanneer er in de praktijk ook effectief sprake is van twee verschillende functies.

Voor meer concrete informatie kan je terecht bij jouw dossierbeheerder.