Wil je meer info over Sectorale Akkoorden 2023-2024 Meer info

Uitreiking koopkrachtpremie mogelijk t.e.m. 31 maart 2024

De voorbije periode werden er in tal van paritaire comité’s sectorale akkoorden gesloten voor de periode 2023 – 2024. In veel van deze akkoorden werd er overeengekomen dat er, onder bepaalde voorwaarden, een koopkrachtpremie moet worden toegekend aan de werknemers en dit onder de vorm van consumptiecheques.

In eerste instantie was er voorzien dat deze koopkrachtpremie moest worden uitgereikt tussen 01/06/2023 en 31/12/2023. Ondertussen werd de uiterste toekenningsdatum voor de koopkrachtpremies via K.B. echter uitgesteld naar 31/03/2024. De verklaring hiervoor is dat de onderhandelingen in bepaalde sectoren moeizaam verlopen zijn, waardoor de datum van 31/12/2023 niet meer realistisch was.

Opgelet: de deadline voor de sectoren om tot een akkoord te komen, blijft echter wel behouden op 31/12/2023. Ook eventuele beslissingen op ondernemingsniveau om een koopkrachtpremie toe te kennen, moeten uiterlijk op 31 december 2023 worden genomen en tegen die datum opgenomen zijn in een collectieve of individuele overeenkomst.

Ongeacht dit uitstel hanteren de meeste sectoren in de cao’s 31/12/2023 als deadline (en sommige zelfs een vroegere datum) en moet deze datum nog steeds zoveel als mogelijk gerespecteerd worden.

Via deze weg willen wij tenslotte nogmaals benadrukken dat het zeer belangrijk is om de mails die je in dit kader ontvangt van jouw dossierbeheerder grondig te bekijken en het bijhorende invulformulier correct ingevuld terug te bezorgen.

Voor meer concrete informatie kan je terecht bij jouw dossierbeheerder.