Wil je meer info over Sectorale Akkoorden 2023-2024 Meer info

Uitkeringen tijdelijke werkloosheid wegens economische redenen

In het verleden was het zo dat werknemers, die door hun werkgever tijdelijk werkloos wegens economische redenen werden gesteld, aan een toelaatbaarheids-voorwaarde moesten voldoen om recht te kunnen hebben op uitkeringen.

Deze toelaatbaarheidsvoorwaarde hield in dat de werknemer gedurende een bepaalde referteperiode voldoende gewerkte of gelijkgestelde dagen moest hebben. Deze toelaatbaarheidsvoorwaarde gold enkel voor tijdelijke werkloosheid wegens economische redenen maar niet voor tijdelijke werkloosheid wegens slecht weer of overmacht.

Sommige werknemers hadden bijgevolg geen recht op uitkeringen wanneer zij tijdelijk werkloos werden gesteld wegens economische redenen.

Tijdens de coronacrisis werd deze toelaatbaarheidsvoorwaarde afgeschaft en dit voor de periode tot en met 30 juni 2022.

De wetgever heeft nu beslist om deze toelaatbaarheidsvoorwaarde definitief af te schaffen zodat bijvoorbeeld ook pas afgestudeerden of werknemers die vroeger als zelfstandige hadden gewerkt onmiddellijk recht hebben op uitkeringen bij tijdelijke werkloosheid wegens economische redenen.

Voor meer concrete informatie kan je terecht bij jouw dossierbeheerder.