Wil je meer info over Sectorale Akkoorden 2023-2024 Meer info

Uitbreiding geboorteverlof 2023

Werknemers die vader of meeouder zijn geworden, hadden t.e.m. 31/12/2022 recht op 15 dagen geboorteverlof, te nemen binnen een periode van 4 maanden te rekenen vanaf de dag van de bevalling.

De eerste 3 dagen heeft de werknemer recht op loon vanwege de werkgever (klein verlet); voor de volgende 12 dagen kan de werknemer een uitkering van de mutualiteit ontvangen.

Het geboorteverlof wordt vanaf 1 januari 2023 opgetrokken van 15 dagen naar 20 dagen. Een deeltijdse werknemer heeft recht op hetzelfde aantal dagen geboorteverlof.

Deze bijkomende dagen geboorteverlof zullen ten laste zijn van de mutualiteit en brengen dus geen extra loonkosten mee voor de werkgever.

Voor de volledigheid geven wij nog even mee dat er vanaf 10/11/2022 een uitbreiding is van de ontslagbescherming voor een werknemer die geboorteverlof aanvraagt.  Deze ontslagbescherming houdt in dat de werknemer niet ontslagen mag worden omwille van redenen die te maken hebben met het geboorteverlof.  Deze bescherming start vanaf de dag waarop de werknemer meedeelt dat hij of zij geboorteverlof wil opnemen en eindigt 5 maanden na de bevalling.

Voor meer concrete informatie kan je terecht bij jouw dossierbeheerder.