Wil je meer info over Sectorale Akkoorden 2023-2024 Meer info

Toekenningsvoorwaarden consumptiecheque

Eén van de steunmaatregelen die de federale overheid heeft getroffen in het kader van de coronacrisis betreft de mogelijkheid tot het toekennen van de consumptiecheque.

Werkgevers kunnen aan hun werknemers cheques toekennen ter waarde van maximum 300 euro die ze dan kunnen besteden in de horeca-,cultuur-en sportsector maar ook in de zelfstandige kleinhandel die langer dan een maand gesloten was.

Wanneer er aan bepaalde voorwaarden werd voldaan zal deze cheque bovendien vrij zijn van RSZ en belastingen en kan deze voor 100% worden afgetrokken als beroepskost:

  • de consumptiecheque mag niet toegekend worden ter vervanging van loon, premies, …;
  • indien je als werkgever deze cheques wil toekennen moet dit worden geregeld in een sectorale cao of in een ondernemings-cao. Wanneer er binnen de onderneming geen vakbondsafvaardiging is, dient dit te worden geregeld in een individuele overeenkomst;
  • elke cheque mag een maximale waarde hebben van 10 euro waarbij de werkgever in totaal maximum 300 euro aan cheques per werknemer kan toekennen;
  • de cheque dient te worden afgeleverd op naam van de werknemer;
  • er moet worden vermeld dat de cheque maar geldig is tot 7 juni 2021 en deze enkel kunnen worden besteed in de horeca-,cultuur- en sportsector of in de zelfstandige kleinhandel;
  • de cheques kunnen niet worden omgeruild in geld;
  • de cheques dienen te worden geboekt op een loonbrief.

De consumptiecheque toekennen op individuele basis is niet mogelijk. De cheques dienen bijgevolg aan iedere werknemer binnen de onderneming te worden toegekend of aan een groep van werknemers die zich op basis van objectieve criteria onderscheiden van andere groepen.

Wanneer u wenst over te gaan tot het toekennen van de consumptiecheque aan uw werknemers dient dit te gebeuren voor 31 december 2020.

Wij helpen u graag verder bij de praktische zaken die het toekennen van een consumptiecheque met zich meebrengt.

Indien u nog vragen heeft, aarzel dan niet om contact op te nemen met uw vast aanspreekpunt.