Wil je meer info over Sectorale Akkoorden 2023-2024 Meer info

Toekennen coronapremie

Vanaf 1 augustus 2021 kunnen ondernemingen die tijdens de coronacrisis goede resultaten hebben behaald éénmalig een coronapremie van € 500 toekennen aan hun werknemers bovenop de loonmarge van 0,4%. Wij informeren jullie hieronder over de recent gepubliceerde spelregels en modaliteiten van deze coronapremie.

Voor welke ondernemingen?

Alleen ondernemingen die tijdens de coronacrisis goede resultaten hebben behaald, kunnen een coronapremie toekennen aan hun werknemers. Het gaat hier weliswaar om een mogelijkheid en niet om een verplichting.  Wat er concreet wordt bedoeld met het begrip ‘goede resultaten’ is niet nader bepaald.  De regering laat de invulling over aan het sociaal overleg.

Voor welke werknemers?

De ondernemingen kunnen de coronapremie toekennen aan al hun werknemers of aan een objectief bepaalde groep van werknemers.
De toekenning mag in ieder geval niet discrimineren.

Voor bedrijfsleiders is het niet mogelijk om zichzelf een coronapremie toe te kennen.  De regeling is namelijk beperkt tot werknemers.

Hoe en onder welke modaliteiten kan je de coronapremie toekennen?

De coronapremie kan éénmalig worden toegekend vanaf 1 augustus 2021 tot en met 31 december 2021 en dit uitsluitend in de vorm van papieren of elektronische consumptiecheques.  Deze premie mag maximaal € 500 per werknemer bedragen.

De toekenning moet in principe georganiseerd worden aan de hand van een collectieve arbeidsovereenkomst op sectoraal of op ondernemingsniveau.  Indien dit niet mogelijk is bij gebrek aan een syndicale delegatie of indien het gaat om een personeelscategorie waarvoor het niet de gewoonte is dergelijke cao te sluiten, mag de toekenning ook georganiseerd worden via een individuele overeenkomst.

Is de coronapremie sociaal en fiscaal voordelig?

De coronapremie is onderworpen aan een sociaal en fiscaal gunstig regime.
De premie is namelijk uitgesloten van het loonbegrip voor de sociale zekerheid en is vrijgesteld van de inkomstenbelastingen.  De premie is bovendien fiscaal aftrekbaar voor de werkgever.
Er is wel voorzien in een bijzondere werkgeversbijdrage van 16,5%.

Waar en tot wanneer kunnen de consumptiecheques besteed worden?

Om de consumptie te ondersteunen en bij te dragen aan het economische herstel na de coronapandemie, heeft de regering voorzien in een ruim aanbod om de coronapremie te besteden.  De oorspronkelijke lijst van handelaars waar consumptiecheques kunnen besteed worden, werd uitgebreid met inrichtingen die tijdens de coronapandemie gedurende een bepaalde periode verplicht moesten sluiten (bv. bioscopen, kappers en zwembaden).  De consumptiecheques zijn bovendien geldig tot en met 31 december 2022.

Wat moet je als werkgever concreet doen?

Indien jouw onderneming een coronapremie wenst toe te kennen onder de vorm van consumptiecheques, dan kan je hiervoor bij jouw dossierbeheerder terecht.
Wij kunnen de nodige overeenkomst bezorgen, de loonboekingen in orde brengen en  de bestelling van de cheques plaatsen.

Wanneer je echter nog niet aangesloten bent bij een leverancier van dergelijke cheques (Monizze, Edenred of Sodexo), dan zal je wel nog eerst met 1 van hen contact moeten opnemen en een overeenkomst moeten afsluiten.  Indien je reeds bent aangesloten voor andere cheques (maaltijdcheques, ecocheques,…), dan is het in principe niet nodig om met de leverancier nog een bijkomende overeenkomst af te sluiten.

Contacteer je dossierbeheerder indien je hierover meer informatie wenst.