Wil je meer info over Sectorale Akkoorden 2023-2024 Meer info

Tijdelijke werkloosheid wegens overmacht

Vanaf 01/07/2022 gelden opnieuw de klassieke procedures voor het invoeren van tijdelijke werkloosheid, met de bijhorende formaliteiten. In dit artikel lichten wij graag de spelregels toe die vanaf 01/07/2022 van toepassing zijn wanneer je een werknemer tijdelijk werkloos wilt stellen wegens overmacht.

De gewone procedure zal opnieuw van toepassing zijn voor het invoeren van tijdelijke werkloosheid wegens overmacht. Dit betekent dat de werkgever een elektronische mededeling van de tijdelijke werkloosheid wegens overmacht zal moeten versturen naar de RVA, samen met de nodige bewijsstukken waaruit de overmacht blijkt.

De definitie ‘overmacht’ wordt ook opnieuw strikt geïnterpreteerd. Daaruit volgt onder meer dat de uitvoering van de arbeidsovereenkomst gedurende de periode van overmacht volledig onmogelijk moet zijn. Dit in tegenstelling tot de soepele procedure waarbij tijdelijke werkloosheid wegens overmacht afgewisseld kon worden met arbeidsdagen.

De regelgeving voorziet geen speciale mededelingsprocedure tegenover de RVA, maar het is aangewezen om de RVA hiervan zo snel mogelijk in te lichten via een elektronische mededeling. Deze mededeling moet ingediend worden via www.socialsecurity.be waarbij onder de dienst ‘tijdelijke werkloosheid’ de optie ‘tijdelijke werkloosheid wegens overmacht (niet-medische redenen)’ gekozen moet worden.
Deze mededeling moet je als werkgever zelf in orde brengen. Uiteraard kan je op onze diensten beroep doen indien je hierbij vragen zou hebben of problemen zou ondervinden.

Specifiek voor wat de coronapandemie betreft, blijft het bijvoorbeeld mogelijk om gebruik te maken van tijdelijke werkloosheid voor arbeidsgeschikte werknemers die in quarantaine of isolatie moeten of voor werknemers die moeten instaan voor de opvang van een kind bij sluiting van de crèche of de school. Hiervoor moet er dan wel een mededeling verstuurd worden naar de RVA, samen met de nodige bewijsstukken (quarantaine-attest, attest sluiting school,…)

Voor meer concrete informatie kan je terecht bij jouw dossierbeheerder.