Wil je meer info over Sectorale Akkoorden 2023-2024 Meer info

Tijdelijke werkloosheid wegens overmacht omwille van de oorlog in Oekraïne schorst de opzeggingstermijn niet

Als de werkgever de arbeidsovereenkomst opzegt, hebben een aantal afwezigheden een schorsende werking. Hierdoor kan de opzegtermijn verlengd worden.

Tijdelijke werkloosheid wegens overmacht schorst de opzeggingstermijn over het algemeen niet.

Enkel tijdelijke werkloosheid wegens overmacht omwille van corona is hier een uitzondering op en schorst de opzeggingstermijn wel.

Deze uitzondering geldt daarentegen niet voor (de nieuwe vorm van) tijdelijke werkloosheid wegens overmacht omwille van de oorlog in Oekraïne. Bijgevolg zal deze vorm van tijdelijke werkloosheid de opzeggingstermijn niet schorsen.

Uiteraard bestaat de mogelijkheid dat de overheid hier nog ingrijpt om deze ongelijkheid weg te werken. Wij blijven dit dan ook opvolgen en zullen hierover communiceren indien er een aanpassing zou volgen.

Contacteer je dossierbeheerder voor meer informatie.