Wil je meer info over Sectorale Akkoorden 2023-2024 Meer info

Tijdelijke werkloosheid wegens economische redenen – arbeiders

Vanaf 01/07/2022 gelden opnieuw de klassieke procedures voor het invoeren van tijdelijke werkloosheid, met de bijhorende formaliteiten. In dit artikel lichten wij graag de spelregels toe die vanaf 01/07/2022 van toepassing zijn wanneer je een arbeider tijdelijk werkloos wilt stellen wegens economische redenen.

Afhankelijk van het gebrek aan werk, kan er een regeling van volledige schorsing of van gedeeltelijke arbeid (grote schorsing of kleine schorsing) worden ingevoerd.

 • Volledige schorsing

Een regeling van volledige schorsing is een regeling waarin geen enkele arbeidsdag wordt gepresteerd.

Een dergelijke regeling is mogelijk voor maximum 4 weken (28 kalenderdagen). Na afloop van deze periode van 4 weken, moet er eerst een verplichte werkweek worden ingevoerd, alvorens er een nieuwe regeling kan worden ingevoerd.

T.e.m. 31/12/2022 geldt er evenwel een soepele ligging van de verplichte werkweek. De werkgever kan:

 • na 4 weken volledige schorsing een week werkhervatting invoeren;
 • na 8 weken volledige schorsing twee weken werkhervatting invoeren;
 • na 12 weken volledige schorsing drie weken werkhervatting invoeren.

De aangevraagde schorsingsduur in de voorafgaandelijke mededeling kan echter niet meer dan 4 weken bedragen. De werkgever kan na afloop evenwel onmiddellijk aaneensluitend een nieuwe regeling aanvragen.

Indien wij de voorafgaandelijke mededelingen voor jou in orde brengen (zie hieronder), dan zullen wij er automatisch van uitgaan dat er een verplichte werkweek ingevoerd zal worden na elke periode van 4 weken, tenzij je ons via mail tijdig het tegendeel laat weten.

 • Gedeeltelijke arbeid

Een regeling van gedeeltelijke arbeid is een regeling waarin arbeidsdagen worden afgewisseld met werkloosheidsdagen. Hierbij wordt er een onderscheid gemaakt tussen een grote schorsing en een kleine schorsing.

Grote schorsing

Een grote schorsing is een schorsing van de arbeidsovereenkomst waarin ofwel minder dan 3 arbeidsdagen per week zijn voorzien ofwel minder dan 1 arbeidsweek op 2 weken (met minstens 2 arbeidsdagen). Er mogen dus maximaal 4 werkloosheidsdagen per week of 8 werkloosheidsdagen per 2 weken vallen (indien er gewerkt wordt in een 5-dagenstelsel).

Een dergelijke regeling kan voor maximum 3 maanden worden aangevraagd. Na afloop van deze periode van 3 maanden moet er eerst een verplichte werkweek worden ingevoerd, alvorens er een nieuwe regeling kan worden ingevoerd.

Kleine schorsing

Een kleine schorsing is een schorsing van de arbeidsovereenkomst waarin ofwel minstens 3 arbeidsdagen per week worden voorzien of minstens 1 arbeidsweek op 2 weken. Er mogen dus maximum 2 werkloosheidsdagen per week of 5 werkloosheidsdagen per 2 weken vallen (indien er gewerkt wordt in een 5-dagenstelsel).

Een dergelijke regeling kan voor langer dan 3 maanden worden aangevraagd. Dit betekent echter niet dat de regeling voor onbepaalde duur kan worden ingevoerd. Er moet steeds een einddatum worden vermeld met een maximum van 12 maanden.

 • Verplichtingen als werkgever 
 • De werkgever moet voorafgaandelijk een elektronische mededeling van de voorziene economische werkloosheid versturen naar de RVA. Die mededeling moet 7 dagen op voorhand worden verstuurd. De wettelijke mededelingstermijn wordt t.e.m. 31/12/2022 ingekort van 7 naar 3 kalenderdagen. Deze mededeling moet ingediend worden via socialsecurity.be waarbij onder de dienst ‘tijdelijke werkloosheid’ de optie ‘voorziene tijdelijke werkloosheid wegens economische redenen’ gekozen moet worden. Deze mededeling kunnen wij indien gewenst voor jou in orde brengen.
 • De werkgever moet, eveneens minstens 3 dagen op voorhand, de werknemers op de hoogte brengen van de voorziene economische werkloosheid. Indien er een ondernemingsraad of vakbondsafvaardiging aanwezig is in de onderneming, dan moeten de economische redenen die de invoering van de tijdelijke werkloosheid rechtvaardigen aan hen worden meegedeeld.
 • De werkgever moet maandelijks, voor elke werknemer die hij tijdelijk werkloos stelt wegens economische redenen, een elektronische mededeling van de eerste effectieve werkloosheidsdag in de maand versturen naar de RVA. Deze mededeling moet ingediend worden via socialsecurity.be waarbij onder de dienst ‘tijdelijke werkloosheid’ de optie ‘Eerste effectieve werkloosheidsdag’ gekozen moet worden. Deze mededeling moet je als werkgever zelf in orde brengen. Uiteraard kan je op onze diensten beroep doen indien je hierbij vragen zou hebben of problemen zou ondervinden.
 • De werkgever moet, bovenop de werkloosheiduitkering, voor elke dag waarop de werknemer tijdelijk werkloos wordt gesteld wegens economische oorzaken een supplement betalen. In sommige sectoren wordt dit supplement betaald door een Fonds voor Bestaanszekerheid.
 • T.e.m. 31/12/2022 blijven werknemers vrijgesteld van de verplichting om een controlekaart C3.2A te gebruiken. Bijgevolg moeten werkgevers deze dan ook niet overhandigen aan hun werknemers en dit ongeacht de reden van de tijdelijke werkloosheid.

Deze vrijstelling heeft ook tot gevolg dat werknemers niet moeten worden ingeschreven in het (elektronische of papieren) validatieboek.

Voor meer concrete informatie kan je terecht bij jouw dossierbeheerder.