Wil je meer info over Sectorale Akkoorden 2023-2024 Meer info

Tijdelijke werkloosheid: nieuwe toeslag voor werkgevers – update

In onze nieuwsbrief van de maand januari 2024 hebben wij jou reeds geïnformeerd over de nieuwe toeslag van € 5 per dag tijdelijke werkloosheid. Deze toeslag werd ingevoerd vanaf 01/01/2024 ter compensatie van de beslissing van de federale regering om de uitkeringen bij tijdelijke werkloosheid te verlagen van 65% naar 60%. Deze toeslag moet betaald worden door de werkgever of door een sectoraal fonds en dit voor alle vormen van tijdelijke werkloosheid, behalve bij tijdelijke werkloosheid wegens overmacht.

Voor de volledigheid geven wij ook nog even mee dat werknemers die minder dan € 4.000 per maand verdienen, recht hebben op deze toeslag vanaf de eerste werkloosheidsdag. Werknemers die meer dan € 4.000 per maand verdienen, hebben slechts recht op deze toeslag vanaf de 27e dag tijdelijke werkloosheid bij dezelfde werkgever.

Ondertussen is meer duidelijkheid over hoe deze toeslag effectief berekend moet worden. Vanaf de loonverwerking van de maand maart 2024 zal deze toeslag dan ook automatisch berekend worden indien deze effectief toegekend moet worden. Voor wat de maanden januari en februari 2024 betreft, zullen er in de loop van de maand maart 2024 automatisch nog correcties worden uitgevoerd.

Daarnaast zijn er momenteel ook al enkele sectoren die afspraken gemaakt hebben m.b.t. deze toeslag. Hieronder kan je een overzicht terugvinden van deze sectoren:

  • PC 111 (arbeiders metaal): de nieuwe bijkomende toeslag zal bijgeteld worden bij de bestaande tussenkomst tijdelijke werkloosheid. Hierdoor bedraagt het nieuwe bedrag van de tussenkomst € 19,15 per dag voor een volledige uitkering en € 9,58 voor een halve uitkering. Bijgevolg moet je als werkgever deze nieuwe toeslag niet zelf rechtsreeks aan jouw arbeiders betalen.
  • PC 124 (arbeiders bouw): er is géén tussenkomst door het sectoraal fonds, waardoor deze nieuwe toeslag betaald moet worden door de werkgever.
  • PC 126 (arbeiders en bedienden hout- en stoffering): voor de arbeiders wordt deze nieuwe bijkomende toeslag ten laste genomen door het FBZ, waarbij de hierboven vermeldde loongrens van € 4.000 bruto per maand niet van toepassing zal zijn. Voor de bedienden moet je als werkgever wél zelf deze toeslag betalen, waarbij de loongrens van € 4.000 bruto per maand wél van toepassing zal zijn.

Voor meer concrete informatie kan je terecht bij jouw dossierbeheerder.