Wil je meer info over Sectorale Akkoorden 2023-2024 Meer info

Terugkeerdag telewerk

Vanaf 9 juni mogen werknemers in een telewerkbare functie opnieuw 1 dag per week naar kantoor komen, de zogenaamde terugkeerdag.

Deze terugkeermomenten dienen vooral om de psychosociale gevolgen van telewerk te verminderen en moeten zodanig georganiseerd worden dat het risico op besmetting zo laag mogelijk wordt gehouden, zowel op de werkvloer als onderweg van en naar het werk.

Bijgevolg mag er telkens slechts maximaal 20% van de werknemers met een telewerkbare functie op kantoor aanwezig zijn en moeten de gekende preventiemaatregelen  (afstand houden, mondmaskers dragen, ventilatie,…) nog steeds nageleefd worden.
Belangrijk hierbij is ook dat werknemers niet verplicht kunnen worden om deel te nemen aan deze terugkeerdag.

Indien de coronacijfers verder positief blijven evolueren, dan zal vanaf 1 juli telewerk niet langer verplicht zijn, maar wel nog steeds aanbevolen worden. In dat geval zal uiteraard ook de verplichting om maandelijks een telewerkaangifte te doen niet langer nodig zijn.

Bij vragen hieromtrent kan je uiteraard steeds bij Accuria terecht!