Wil je meer info over Sectorale Akkoorden 2023-2024 Meer info

Sociale Verkiezingen 2024

Ondernemingen met minstens 50 werknemers zijn wettelijk verplicht om elke 4 jaar sociale verkiezingen te organiseren. De volgende sociale verkiezingen gaan door in mei 2024. Hierbij kiezen de werknemers hun afgevaardigden voor het Comité voor Preventie en Bescherming op het Werk (CPBW) en/of de ondernemingsraad (OR). Vanaf 50 werknemers moet er een CPBW worden opgericht; vanaf 100 werknemers ook een OR.

Sociale verkiezingen moeten georganiseerd worden door ondernemingen die gewoonlijk gemiddeld meer dan 50 werknemers tewerkstellen in de referteperiode vanaf 01/10/2022 t.e.m. 30/09/2023. Ook uitzendkrachten moeten worden meegeteld, maar enkel voor de periode vanaf 01/04/2023 t.e.m. 30/06/2023.

Deze telling gebeurt steeds op het niveau van de technische bedrijfseenheid. De technische bedrijfseenheid valt niet noodzakelijk samen met de juridische entiteit(en) zoals bijvoorbeeld de nv of de bv. De technische bedrijfseenheid wordt bepaald aan de hand van economische en sociale criteria (vb.: deel uitmaken van eenzelfde economische groep, activiteiten hebben die op elkaar zijn afgestemd, een gemeenschap van mensen verzameld in dezelfde of nabijgelegen gebouwen, een gemeenschappelijk personeelsbeheer, een gelijkaardig arbeidsreglement,..).

Sociale verkiezingen organiseren vraagt veel tijd en de procedure is complex. Bovendien moet je talloze regels volgen en strenge deadlines naleven. Wij hebben er dan ook voor gekozen om samen te werken met een externe en gespecialiseerde partner, Effectis, die onze klanten hierbij volledig kan ondersteunen en ontzorgen.  Zij bieden verschillende formules aan, van begeleiding bij juridische vragen tot volledige ondersteuning van A tot Z. Je kan op de expertise van hun specialisten rekenen om jou op maat te begeleiden.
Via deze link kan je meer info terugvinden over de dienstverlening van Effectis: www.effectis.be/sociale-verkiezingen

Aangezien wij ervoor gekozen hebben om samen te werken met een externe partner, zullen wij vanuit Accuria niet meer bij elke stap binnen de procedure communiceren. Uiteraard kan je wel nog steeds bij ons terecht voor advies of wanneer je vragen zou hebben.

Voor de volledigheid geven wij nog even mee dat er in het verleden voor de bouwsector (PC 124) een afspraak was tussen de sociale partners dat er geen kandidatenlijsten werden ingediend. Sociale verkiezingen moesten wel telkens worden opgestart, maar deze liepen nadien telkens zonder gevolgen af. Momenteel is er nog niet bekend of deze afspraak al dan niet verlengd zal worden, waardoor er voorlopig van moet worden uitgegaan dat er ook in de bouwsector sociale verkiezingen georganiseerd zullen moeten worden, net als in alle andere sectoren.

Indien je vragen hebt over deze sociale verkiezingen of als je wilt weten of je deze al dan niet moet organiseren, dan kan je contact opnemen met jouw dossierbeheerder. Ook wanneer je meer informatie wilt over de diensten die Effectis aanbiedt of hier gebruik van wilt maken, kan je bij jouw dossierbeheerder terecht.