Wil je meer info over Sectorale Akkoorden 2023-2024 Meer info

RSZ past vanaf 1 april 2020 forfait bureaukosten aan

Vanaf 1 april 2020 verhoogt het maximaal door de RSZ toegestaan forfaitair bedrag dat als bureaukost kan toegekend worden van 126,94 euro tot 129,48 euro per maand.

Het forfait dekt de kosten voor verwarming, elektriciteit, klein bureaugereedschap, … Dit forfait mag alleen toegekend worden aan werknemers die structureel en op regelmatige basis een gedeelte van hun arbeidstijd thuis presteren en die bijgevolg in hun woning een ruimte moeten inrichten waar zij dat werk kunnen doen. Voor werknemers die bij hun werkgever een werkplaats hebben, wordt dit forfait alleen aanvaard als uit hun functie duidelijk blijkt dat zij op regelmatige basis thuis werken. Voor werknemers die vallen onder de wetgeving op de arbeidsduur wordt dit forfait dus niet aanvaard wanneer het gaat om een werknemer die de maximale wettelijke arbeidsduur die voor hem geldt bijna uitsluitend verricht op een werkplek ingericht door de werkgever.

Deze forfaitaire vergoeding mag niet zomaar worden toegekend, het forfait wordt geacht werkelijk gemaakte kosten te dekken. Op vraag van de RSZ zal de werkgever zijn systeem van kostenvergoeding moeten kunnen motiveren door, indien gevraagd, geschreven documenten zoals het arbeidsreglement, dienstnota’s of bijlagen aan de arbeidsovereenkomst voor te leggen en aan te tonen dat, wanneer hij de forfaitaire terugbetaling voor bureaukosten toekent, het om een werknemer gaat voor wie die kost plausibel is in het raam van zijn functieomschrijving en werkomstandigheden.

De RSZ aanvaardt het gebruik van het forfait alleen maar op voorwaarde dat dezelfde kosten niet ook op een andere manier terugbetaald worden.

 

Accuria vzw
28/04/2020