Wil je meer info over Sectorale Akkoorden 2023-2024 Meer info

Relance overuren en fiscaal voordeel overuren

In onze nieuwsbrief van de maand augustus 2023 hebben wij reeds meegedeeld dat de zogenaamde relance overuren opnieuw zouden worden ingevoerd vanaf 01/07/2023 t.e.m. 30/06/2025. Toen was de wetgeving rond deze maatregel nog niet definitief, maar ondertussen werd deze gepubliceerd in het Belgisch Staatsblad, meer bepaald op 05/09/2023.

Daarnaast bepaalt deze wet ook dat de het fiscaal voordeel voor overuren waarvoor een overurentoeslag wordt betaald, wordt opgetrokken van 130u naar 180u en dit voor dezelfde periode, namelijk vanaf 01/07/2023 t.e.m. 30/06/2025. Deze verhoging geldt voor alle sectoren en voor alle vormen van overuren waarvoor er een overurentoeslag wordt betaald. Dit staat los van de relance overuren, aangezien deze vrijgesteld zijn van bedrijfsvoorheffing.

De tijdelijke verhoging van het fiscaal voordeel is ook van toepassing op de bouwsector (PC 124). In deze sector geldt er standaard een verhoogde limiet van 180 overuren, op voorwaarde dat een elektronisch aanwezigheidsregistratiesysteem wordt gebruikt voor de 50 bijkomende overuren. Deze voorwaarde is dus niet langer vereist voor de periode vanaf 01/07/2023 t.e.m. 30/06/2025. Voor wat specifiek de optrekking van het aantal KB 213 uren van 130u naar 180 u betreft, is trouwens nog wel steeds het akkoord van de vakbonden vereist; dit staat immers los van het fiscaal voordeel.

In de horecasector blijft het verhoogd quotum van 360 overuren van toepassing.

Voor meer concrete informatie kan je terecht bij jouw dossierbeheerder.