Wil je meer info over Sectorale Akkoorden 2023-2024 Meer info

Progressieve werkhervatting – versoepeling

In het kader van het ‘Terug naar Werk’-plan werd voorzien in de afschaffing van de 1/3e-regel en de 3-urenregel bij progressieve werkhervatting.  Deze maatregelen werden onlangs gepubliceerd in het Belgisch Staatsblad.

Bij een progressieve werkhervatting krijgt de arbeidsongeschikte werknemer de toelating van de adviserende arts van de mutualiteit om het werk gedeeltelijk te hervatten of tijdelijk aangepast werk uit te voeren.

1/3e-regel

In het kader van een arbeidsovereenkomst voor deeltijdse arbeid mag de wekelijkse arbeidsduur niet lager liggen dan 1/3e van de voltijdse wekelijkse arbeidsduur, arbeidsduur, behalve in de bij Koninklijk Besluit vastgelegde gevallen.

Vanaf 16/10/2022 is deze regel niet van toepassing op werknemers in progressieve werkhervatting.

3-urenregel

De duur van elke prestatie mag niet korter zijn dan 3 uren. Deze regel geldt voor alle werknemers en werkgevers die onderworpen zijn aan de bepalingen betreffende de arbeidsduur uit de arbeidswet van 16 maart 1971.

Vanaf 28/10/2022 is deze regel niet van toepassing op werknemers in progressieve werkhervatting.

Voor meer concrete informatie kan je terecht bij jouw dossierbeheerder.