Wil je meer info over de corona-maatregelen? Meer info

PC 124 – Vakantiegeld bouwvakarbeiders

De betaling van het vakantiegeld door het Vakantiefonds Bouw aan de arbeiders uit de bouwsector gebeurt via bankoverschrijving. De uitbetaling is voorzien op donderdag 22 juni 2023.

Indien jouw werknemer een nieuw bankrekeningnummer zou hebben, dan moet hij dit zo snel als mogelijk doorgeven aan het Vakantiefonds Bouw. Zoniet, dan zal het vakantiegeld niet kunnen worden uitbetaald.

Een nieuw bankrekeningnummer meedelen, kan op twee manieren gebeuren, namelijk:

  • Online via de applicatie “mijn vakantierekening” op de website mysocialsecurity.be
  • Per post via het officiële formulier dat kan worden verkregen bij het Vakantiefonds Bouw (info@vakantiefondsbouw.be of 02/529.80.11). Dit formulier moet worden ingevuld door de bank van de werknemer en nadien ondertekend terugbezorgd worden aan het Vakantiefonds Bouw (Kunstlaan 20, 1000 Brussel).

Omwille van veiligheidsredenen is het niet mogelijk om een bankrekeningnummer telefonisch of via e-mail door te geven.

Voor meer concrete informatie kan je terecht bij jouw dossierbeheerder.