Wil je meer info over Sectorale Akkoorden 2023-2024 Meer info

Opname resterende vakantiedagen

Het einde van het jaar komt stilaan dichterbij en daarom willen wij alvast onder de aandacht brengen dat je er goed aan doet om na te kijken hoeveel vakantiedagen jouw werknemers reeds opgenomen hebben en hoeveel zij er nog over hebben.

Werknemers zijn immers verplicht om de wettelijke vakantiedagen waarop ze recht hebben op te nemen vóór het einde van het jaar. Het is niet toegestaan vakantie over te dragen naar het volgend jaar (2023). Dit gebeurt dikwijls in de praktijk, maar is wettelijk niet toegelaten. Daarnaast kunnen werknemers zelf ook geen afstand doen van hun vakantierechten.

Je moet het als werkgever mogelijk maken dat jouw werknemers al hun vakantiedagen kunnen opnemen. Indien je dit als werkgever verhindert, kan je sancties oplopen.

Om aan te tonen dat je hiervoor inspanningen hebt gedaan, kan je bijvoorbeeld een schriftelijke mededeling overmaken aan jouw werknemers waarin je het aantal niet-opgenomen vakantiedagen vermeldt en hen vraagt deze dagen op te nemen voor het einde van het jaar.  Maak jouw werknemers ook duidelijk dat vakantiedagen niet overdraagbaar zijn naar volgend jaar.

Voor meer concrete informatie kan je terecht bij je dossierbeheerder.