Wil je meer info over Sectorale Akkoorden 2023-2024 Meer info

Opname resterende vakantiedagen

Het jaareinde nadert snel. We willen alvast onder de aandacht brengen om na te kijken hoeveel vakantiedagen jouw werknemers reeds hebben opgenomen en hoeveel er nog resten.

Werknemers zijn verplicht om de wettelijke vakantiedagen waarop ze recht hebben op te nemen vóór het einde van het jaar.
Het is wettelijk niet toegestaan vakantie over te dragen naar het volgend jaar (2022). Dit gebeurt dikwijls in de praktijk, maar is dus niet toegelaten.  Daarnaast kunnen werknemers zelf ook geen afstand doen van hun vakantierechten.

Je moet het als werkgever mogelijk maken dat jouw werknemers al hun vakantiedagen kunnen opnemen.  Indien je dit als werkgever verhindert, kan je sancties oplopen.

Om aan te tonen dat je hiervoor inspanningen hebt gedaan, kan je bijv. een schriftelijke mededeling overmaken aan je werknemers waarin je het aantal niet-opgenomen vakantiedagen vermeldt en vraagt om deze dagen op te nemen voor het einde van het jaar. Maak ze ook duidelijk dat vakantiedagen niet overdraagbaar zijn naar het volgende jaar.

We geven graag nog even mee dat, wanneer je gebruik maakt van tijdelijke werkloosheid omwille van overmacht corona, de RVA de werkloosheidsuitkeringen zal terugvorderen van de betrokken werknemers indien er nog openstaande vakantiedagen zouden zijn (zowel bij arbeiders als bij bedienden).

Nog vragen? Neem contact op met jouw dossierbeheerder.